Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Archiv článků

Archiv článků


26.schůze 13.7.2011 - VÝPIS

26.schůze 13.7.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 09:28 | Přečeteno: 1697x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
169. přemístění M.Kováčové do S.O.S. Penzionu ve Zbůchu. Dále výběr částky 20.000 Kč z jejího účtu na úhradu prvních dvou nájmů, léků a kapesného a nákup ošacení, hygienických a osobních potřeb do výše 6.000 Kč.
170. Darovací smlouvu, kterou Město Horní Planá daruje Domovu důchodců
celý článek ...


25.schůze 29.6.2011 - VÝPIS

25.schůze 29.6.2011 - VÝPIS07.04.2012 - 22:37 | Přečeteno: 1763x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
165. Smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi Městem Horní Planá a Správou NP a ChKO Šumava.
166. přidělení bytu 1+1 v DPS, Sídliště Míru 350 manž.Hlaváčkovým, Horní Vltavice 118, dle čl.12 Pravidel pro hospodaření s byty.
167. cenu
celý článek ...


24.schůze 22.6.2011 - VÝPIS

24.schůze 22.6.2011 - VÝPIS04.04.2012 - 12:16 | Přečeteno: 1631x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
157. darovací smlouvu na financování nákladů provozu DPS.
158. zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu „Mateřská škola Horní Planá – dodávka herních prvků“.
159. stavbu agroturistické farmy na parc.č.800/3 a její napojení na účelovou komunikaci nacházející se na parc.č.762/1 a 62/49, vše v k.ú.Pestřice.
celý článek ...


23.schůze 8.6.2011 - VÝPIS

23.schůze 8.6.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 22:31 | Přečeteno: 1682x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
148. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky parc.č.464/6, 451/1, 446/1, 558/1, 559/1 a PK 353, 1164, 324, 333, 325, 328 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „H.Planá, Za Kovárnou – 3RD kabel NN“.
149. žádost ing.P.Pavlína o umožnění provést výkopové práce u čp.58,
celý článek ...


22.schůze 1.6.2011 - VÝPIS

22.schůze 1.6.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 04:46 | Přečeteno: 1673x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
137. zvýšení ceny jízdného u dospělých osob pro turistické jízdy malého převozu na 80,-Kč.
138. uzavření nájemní smlouvy s dlužníky nájemného v čp.189 do 30.6.2011.
139. udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy Nová Pec – Zadní Zvonková.
140. zřízení předzahrádky před
celý článek ...


21.schůze 25.5.2011 - VÝPIS

21.schůze 25.5.2011 - VÝPIS04.04.2012 - 15:52 | Přečeteno: 1635x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
133. přerušení provozu Mateřské školy od 1.8. do 26.8.2011.
134. uzavření Smlouvy o dílo s ing.R.Kutlákovou na vyhledání historického nemovitého majetku města Horní Planá, který je v současné době ve vlastnictví ČR.
135. Mandátní smlouvy s firmou GPL-INVEST, s.r.o., Č.Budějovice na administraci schválených žádostí
celý článek ...


20.schůze 18.5.2011 - VÝPIS

20.schůze 18.5.2011 - VÝPIS05.04.2012 - 09:13 | Přečeteno: 1649x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
125. program Markétské pouti od 15. do 17.7.2011.
126. nájemní smlouvu s firmou Gastronomy Point, s.r.o. na pronájem pozemku pro účely umístění hudebního stanu na letošní Markétské pouti.
127. Smlouvu o poskytnutí grantu Jihočeským krajem na projekt „Léto u kašny v Horní Plané 2011“.
celý článek ...


19.schůze 11.5.2011 - VÝPIS

19.schůze 11.5.2011 - VÝPIS07.04.2012 - 21:53 | Přečeteno: 1602x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
120. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek p.č.1349 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „Olšina, II.etapa –TS, NN“ za úplatu 500,-Kč.
121. bezplatné použití převozu dne 21.6.2011 pro MŠ k návštěvě hudebního pořadu pro předškolní děti v Linci s MŠ v Ulrichsbergu.

celý článek ...


Region tour Brno

Region tour Brno07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 1911x | Horní Planá | Ve dnech 12.-15.1.2012 probíhal v Brně veletrh Region tour Brno, kterého se zúčastnila Erika Fuchsíková.
celý článek ...


HORNOPLÁNSKÝ M A S O P U S T

<b>HORNOPLÁNSKÝ M A S O P U S T</b>07.04.2012 - 19:37 | Přečeteno: 2258x | Horní Planá | bude letošní rok vystrojen o sobotě 18. února
dle již zavedených pořádků:

ku radosti,
ku zdraví,
na obveselenou,
pro sousedskou pospolitost,
pro dobrou vůli
a jak káže starý mrav…
a to nám věřte:
rádi pobudeme všude, kde budeme vítáni,
celý článek ...


Hornoplánské listy - leden 2012

Hornoplánské listy - leden 201207.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2785x | Zpravodaj |

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města schválila:
- povolení vybudovat přístupovou komunikaci přes pozemek města p.č.997/1 k pozemku, který manželé Rufferovi koupili na výstavbu rodinného domu v Jelmu.
- vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2012.
- složení výběrové komise na veřejnou zakázku malého rozsahu – Projektová
celý článek ...


Aktuálně z Horní Plané a okolí

Aktuálně z Horní Plané a okolí07.04.2012 - 01:08 | Přečeteno: 1768x | Horní Planá | Sněhové podmínky na Hochfichtu jsou dobré, využijte možnosti nákupu skipasů v penzionu U Méďů. Jsou levnější než na Hochfichtu u kasy. Penziony i jednotlivci mohou využít skibus, který vypravuje rovněž penzion U Méďů.

Sněhové zpravodajství: v Horní Plané v současné chvíli není sníh, běžkovat se dá v nedalekém
celý článek ...


HORNÍ PLANÁ AKTUÁLNĚ

HORNÍ PLANÁ AKTUÁLNĚ05.04.2012 - 09:07 | Přečeteno: 1629x | Horní Planá | Kulturní informační centrum a město Horní Planá přeje všem do nového roku mnoho úspěchů, pevné zdraví a krásných zážitků v našem městě a okolí.

Skiareál Lipno startuje ve čtvrtek 22. prosince!
Dobrá zpráva pro příznivce lyžování na Šumavě! Od soboty se zlepšily klimatické podmínky, které umožnily spustit zasněžovací systém
celý článek ...


HORNÍ PLANÁ AKTUÁLNĚ

HORNÍ PLANÁ AKTUÁLNĚ05.04.2012 - 09:21 | Přečeteno: 1659x | Zpravodaj | Kulturní informační centrum a město Horní Planá přeje všem do nového roku mnoho úspěchů, pevné zdraví a krásných zážitků v našem městě a okolí.

Skiareál Lipno startuje ve čtvrtek 22. prosince!
Dobrá zpráva pro příznivce lyžování na Šumavě! Od soboty se zlepšily klimatické podmínky, které umožnily spustit
celý článek ...


HORNÍ PLANÁ AKTUÁLNĚ

HORNÍ PLANÁ AKTUÁLNĚ05.04.2012 - 09:23 | Přečeteno: 1763x | Horní Planá | Kulturní informační centrum a město Horní Planá přeje všem do nového roku mnoho úspěchů, pevné zdraví a krásných zážitků v našem městě a okolí.

Skiareál Lipno startuje ve čtvrtek 22. prosince!
Dobrá zpráva pro příznivce lyžování na Šumavě! Od soboty se zlepšily klimatické podmínky, které umožnily spustit
celý článek ...


Hornoplánské listy - prosinec 2011

Hornoplánské listy - prosinec 201108.04.2012 - 09:13 | Přečeteno: 2303x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP243.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města schválila:
- podání žádosti na SZIF-program rozvoje venkova o dotaci na pořízení příkopové frézy, mulčovací hlavy a sekačky na Linder Unitrac 102.
- Dodatek č.1/2011 ke smlouvě č.4807068/008 ze dne 5.2.2009 o budoucí smlouvě o zřízení práva
celý článek ...


Kniha Horní Planá a okolí

Kniha Horní Planá a okolí07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2241x | Horní Planá | STARÁ ŠUMAVA ZANIKLÁ A PROMĚNĚNÁ

Chcete si připomenout jak dříve vypadala Horní Planá a její okolí ?

Jste srdečně zváni na KŘEST čerstvě vydané KNIHY
HORNÍ PLANÁ A OKOLÍ
do Městské knihovny v Horní Plané
na den sv. Lucie v úterý 13. prosince
celý článek ...


Hornoplánské listy - listopad 2011

Hornoplánské listy - listopad 201105.04.2012 - 09:13 | Přečeteno: 2312x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP242.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města schválila:
- Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 5.1.2011 s Hydroprůzkumem Č.Budějovice, s.r.o., při stavbě „Horní Planá – Hůrka – vrt HPD-1“.
- mimořádný dar farnosti Horní Planá – 20 m3 palivového dřeva.
-
celý článek ...


* A D V E N T N Í * L I D O V Ý * J A R M A R K *

<b>* A D V E N T N Í  *  L I D O V Ý  * J A R M A R K  * </b> 07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2352x | Horní Planá | v Horní Plané k zahájení adventu

v domácí, pohostinné, radostné, adventní, … náladě

26. listopadu 2011
v rodném domě Adalberta Stiftera

10 – 18 hodin

Rukodělné výrobky, řemesla, lidové tvoření,
domácí produkty, dobroty, speciality,
muzicírování a lidový trh

celý článek ...


NA SVATÉHO MARTINA ...

<b>NA SVATÉHO MARTINA ...</b> 07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2237x | Horní Planá | v Horní Plané

NA SVATÉHO MARTINA …

v pátek 11. listopadu 2011

„u Stifterů“ na dvoře:

od 17 hodin
pohádka „O děvčátku s lucerničkou“
v podání dětí z mateřské školy v Horní Plané

v 17,30 hodin

celý článek ...


 


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení