Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Archiv článků

Archiv článků


Hornoplánské listy - březen 2012

Hornoplánské listy - březen  201207.04.2012 - 19:21 | Přečeteno: 2804x | Zpravodaj |

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města vzala na vědomí:
- podání vysvětlení ředitele školy o způsobu odměňování zaměstnanců.

Rada města schválila:
- na základě žádosti ZŠ a MŠ H.Planá příděl 30.647,93 Kč do rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011.

celý článek ...

VELIKONOCE

VELIKONOCE 08.04.2012 - 09:08 | Přečeteno: 2358x | Horní Planá |

Velikonoce „u Stifterů“
aneb přijďte si do muzea namalovat vajíčko nebo na velikonoční návštěvu.

na Květnou neděli 1. 4.
– otevíráme pro veřejnost po zimní přestávce a zveme (zvláště dívky) na vyrábění „líta“. - od 10 hodin


celý článek ...


Nová kniha “HORNÍ PLANÁ A OKOLÍ”

Nová kniha “HORNÍ PLANÁ A OKOLÍ”08.04.2012 - 05:57 | Přečeteno: 3205x | Horní Planá | Vydavatelství a nakladatelství Lenka Hůlková - Srdce Vltavy v Horní Plané vydalo v prosinci 2011 první titul nové edice “Stará Šumava zaniklá a proměněná”.

Kniha vyšla pod titulem “Horní Planá a okolí” a její obsah odpovídá názvu edice - seznamuje zejména s vývojem a proměnami této části jihovýchodní
celý článek ...


140 let hornoplánských hasičů

140 let hornoplánských hasičů08.04.2012 - 05:57 | Přečeteno: 2209x | Horní Planá | Obracíme se na veřejnost
s prosbou o zapůjčení:
fotografií, dokumentů
a jakýchkoliv artefaktů,
vážících se k historii a činnosti
dobrovolných hasičů v Horní Plané.


Předměty můžete přinášet
ve středu 15. a 29. února
od 14 do 17 hodin
do rodného
celý článek ...


Hornoplánské listy - únor 2012

Hornoplánské listy - únor 201207.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 3011x | Zpravodaj |

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města schválila:

- smlouvu o dílo s Dopravně-inženýrskou projekční kanceláří Zenkl CB, s.r.o. na zhotovení dokumentace pro stavební povolení pro cyklostezku na levém břehu Lipna v rozsahu I. etapy včetně inženýrské činnosti a geodetického zaměření.
- darovací smlouvu o poskytnutí
celý článek ...


10.zasedání zastupitelstva města

10.zasedání zastupitelstva města07.04.2012 - 21:17 | Přečeteno: 1802x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 10.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 14.prosince 2011.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. Rozpočtové opatření č.3/2011 příjmy 310.460,-Kč, výdaje 310.460,-Kč.
1.2. Rozpočtové provizorium na rok 2012 ve výši ¼ příjmů a výdajů roku 2011 a pověřuje Radu města provedením předpokládaných změn
celý článek ...


9.zasedání zastupitelstva města

9.zasedání zastupitelstva města05.04.2012 - 18:52 | Přečeteno: 1954x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 9.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 2.listopadu 2011.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. Rozpočtové opatření č.2/2011 příjmy 76.000,-Kč, výdaje 76.000,-Kč.
1.2. přidělení bytu 2+0 v čp. 312 Miroslavě Doubravové.
1.3. přidělení bytu 1+0 v čp.189 manželům Smutným.
1.4. přijetí
celý článek ...


8.zasedání zastupitelstva města

8.zasedání zastupitelstva města07.04.2012 - 21:16 | Přečeteno: 1926x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 8.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 27.září 2011.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. Rozpočtové opatření č.1/2011 příjmy -556.655,-Kč, výdaje 128.850,-Kč a financování 685.505,-Kč.
1.2. dodatek č.1 Smlouvy o dílo na pořízení územního plánu Horní Planá uzavřené s Atelierem 8000 spol. s
celý článek ...


43.schůze 25.1.2012 - VÝPIS

43.schůze 25.1.2012 - VÝPIS05.04.2012 - 09:26 | Přečeteno: 2160x | Horní Planá | Rada města NA VĚDOMÍ:
258. podání vysvětlení ředitele školy o způsobu odměňování zaměstnanců.

Rada města SCHVALUJE:
259. neuplatnění inflačního navýšení nájemného za rok 2011 Rosa marketu, s.r.o.
celý článek ...


42.schůze 18.1.2012 - VÝPIS

42.schůze 18.1.2012 - VÝPIS29.03.2012 - 19:57 | Přečeteno: 1779x | Horní Planá | Rada města NA VĚDOMÍ:
249. plnění rozpočtu za rok 2011.
250. zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Horní Planá za rok 2011.

Rada města SCHVALUJE:
251. rozpočtové opatření č.4/2011.
252. na základě žádosti omezení provozu na komunikaci 446/1 a užívání pozemků
celý článek ...


41.schůze 11.1.2012 - VÝPIS

41.schůze 11.1.2012 - VÝPIS05.04.2012 - 09:20 | Přečeteno: 1832x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
242. smlouvu o dílo s Dopravně-inženýrskou projekční kanceláří Zenkl CB, s.r.o. na zhotovení dokumentace pro stavební povolení pro cyklostezku na levém břehu Lipna v rozsahu I.etapy včetně inženýrské činnosti a geodetického zaměření.
243. darovací smlouvu o poskytnutí daru Základní a Mateřské škole H.Planá od firmy
celý článek ...


40.schůze 14.12.2011 - VÝPIS

40.schůze 14.12.2011 - VÝPIS02.04.2012 - 22:15 | Přečeteno: 1797x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
238. výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku – Projektová dokumentace na stavbu „Horní Planá-Hůrka, vodovod a kanalizace“.
239. smlouvu o dílo s firmou EKOEKO, s.r.o., Č.Budějovice na zpracování projektové dokumentace na výstavbu vodovodu a kanalizace v lokalitě Hůrka.
240. Dohodu o skončení nájmu městské
celý článek ...


39.schůze 7.12.2011 - VÝPIS

39.schůze 7.12.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 22:04 | Přečeteno: 1887x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
237. uvolnění M.Lorence jako instruktora na školní lyžařský kurz od 16.1. do 20.1.2012.
celý článek ...


38.schůze 30.11.2011 - VÝPIS

38.schůze 30.11.2011 - VÝPIS03.04.2012 - 02:57 | Přečeteno: 1683x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
232. umístění reklamní tabule p.Z.Urdovičové na převozní lodi.
233. darovací smlouvu na dvě fotbalové branky Junior od ČSTV Jindřichův Hradec.
234. přerušení provozu MŠ v době školních vánočních prázdnin od 27. do 30.12.2011.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
235. návrh ceny
celý článek ...


37.schůze 23.11.2011 - VÝPIS

37.schůze 23.11.2011 - VÝPIS02.04.2012 - 17:06 | Přečeteno: 1750x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
226. povolení vybudovat přístupovou komunikaci přes pozemek města p.č.997/1 k pozemku, který manželé Rufferovi koupili na výstavbu rodinného domu v Jelmu.
227. vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2012.
228. složení výběrové komise na veřejnou zakázku malého rozsahu – Projektová dokumentace na stavbu „Horní Planá-Hůrka, vodovod
celý článek ...


36.schůze 9.11.2011 - VÝPIS

36.schůze 9.11.2011 - VÝPIS30.03.2012 - 13:29 | Přečeteno: 1695x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
218. Smlouvu o dílo s J.Sváčkem (Videall Projekt) na vyhotovení projektové dokumentace stavby „H.Planá, Pihlov – Kanalizace a vodovod (2.etapa)“ za 547.080,- Kč (vč.DPH).
219. na základě žádosti L.Škabrouda umístění části ochranné zdi (15 m2) kolem plynových nádrží na pozemku města.
220. Smlouvu o
celý článek ...


35.schůze 2.11.2011 - VÝPIS

35.schůze 2.11.2011 - VÝPIS02.04.2012 - 17:03 | Přečeteno: 1757x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
216. finanční zhodnocení projektu „Plavba malou výletní lodí“.
217. výsledky kontroly Státního okresního archivu v Českém Krumlově na Městském úřadu Horní Planá týkající se spisové služby a archivnictví.
celý článek ...


34.schůze 26.10.2011 - VÝPIS

34.schůze 26.10.2011 - VÝPIS05.04.2012 - 09:30 | Přečeteno: 1688x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
212. Dodatek č.1/2011 ke smlouvě č.4807068/008 ze dne 5.2.2009 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky parc.č.512/1, 513/2 a 483 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „H.Planá, Za nádražím – VN, TS, NN“.
213. změnu odpisového plánu ZŠ a MŠ H.Planá pro
celý článek ...


33.schůze 19.102011 - VÝPIS

33.schůze 19.102011 - VÝPIS07.04.2012 - 21:31 | Přečeteno: 1784x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
203. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 10.2.2011 s firmou KVINT Vlachovo Březí, s.r.o. - posunutí termínu dokončení stavby „Odkanalizování osady Hodňov“ do 31.3.2013.
204. Dodatek č.4 Smlouvy o dílo ze dne 17.7.2009 s firmou KVINT Vlachovo Březí, s.r.o. - dokončení stavby „ZTV obytná
celý článek ...


32.schůze 12.102011 - VÝPIS

32.schůze 12.102011 - VÝPIS05.04.2012 - 09:29 | Přečeteno: 1783x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
196. odvolání proti rozhodnutí zastupitelstva Horní Plané o přidělení bytu ze dne 27.9.2011.
197. návrh společnosti ČEVAK, a.s. na Plán investic v lokalitě Horní Planá pro rok 2012.
198. plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí 2011.

Rada města SCHVALUJE:
199.
celý článek ...


 


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení