Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Archiv článků

Archiv článků


31.schůze 27.9.2011 - VÝPIS

31.schůze 27.9.2011 - VÝPIS04.04.2012 - 03:29 | Přečeteno: 1711x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
193. nájemní smlouvu s VLS Horní Planá na pronájem části pozemku p.č.443/8 v k.ú.Nová Pec (lesní školka).
194. přijetí daru ve výši 30 tis.Kč na financování nákladů provozu DPS, čp.350, Horní Planá v měsíčních splátkách ve výši 1.000,-Kč měsíčně od dárkyně paní Pavly Hokešové.

celý článek ...


30.schůze 14.9.2011 - VÝPIS

30.schůze 14.9.2011 - VÝPIS04.04.2012 - 03:29 | Přečeteno: 1662x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
188. cenovou nabídku ve výši 13.200,- Kč na zakoupení ponorného čerpadla pro automatickou tlakovou stanici ve Zvonkové.
189. zaslání dopisu premiérovi RNDr.P.Nečasovi týkajícího se změny financování samospráv.
190. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení kanalizačního potrubí v Hůrce „Za pilou“.
celý článek ...


29.schůze 31.8.2011 - VÝPIS

29.schůze 31.8.2011 - VÝPIS07.04.2012 - 22:02 | Přečeteno: 1739x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
187. žádost Silnic Čáslav o zřízení meziskládky lomového kamene na parkovišti Karlovy Dvory.
celý článek ...


28.schůze 17.8.2011 - VÝPIS

28.schůze 17.8.2011 - VÝPIS05.04.2012 - 09:19 | Přečeteno: 1795x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
182. pověření starosty jednáním s VLS, s.p. ve věci pronájmu části pozemku města Horní Planá, který je v k.ú.Nová Pec.
183. Smlouvu o dílo s firmou CAMINUS, s.r.o., Praha na opravu a vyvložkování komínu kotelny v Sídlišti Míru.
184. zpětvzetí návrhu na vklad práva
celý článek ...


27.schůze 27.7.2011 - VÝPIS

27.schůze 27.7.2011 - VÝPIS05.04.2012 - 09:14 | Přečeteno: 1716x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
177. na základě výsledků uvedených v Závěrečné zprávě k dokončenému vrtu HDP-1 v Hůrce, kde byla shromážděna hydrogeologická a technická dokumentace provedených prací a vyhodnoceny výsledku průzkumu, bude tento vrt ve výhledu využit jako zdroj podzemní vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
178. Smlouvu o
celý článek ...


26.schůze 13.7.2011 - VÝPIS

26.schůze 13.7.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 09:28 | Přečeteno: 1757x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
169. přemístění M.Kováčové do S.O.S. Penzionu ve Zbůchu. Dále výběr částky 20.000 Kč z jejího účtu na úhradu prvních dvou nájmů, léků a kapesného a nákup ošacení, hygienických a osobních potřeb do výše 6.000 Kč.
170. Darovací smlouvu, kterou Město Horní Planá daruje Domovu důchodců
celý článek ...


25.schůze 29.6.2011 - VÝPIS

25.schůze 29.6.2011 - VÝPIS07.04.2012 - 22:37 | Přečeteno: 1830x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
165. Smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi Městem Horní Planá a Správou NP a ChKO Šumava.
166. přidělení bytu 1+1 v DPS, Sídliště Míru 350 manž.Hlaváčkovým, Horní Vltavice 118, dle čl.12 Pravidel pro hospodaření s byty.
167. cenu
celý článek ...


24.schůze 22.6.2011 - VÝPIS

24.schůze 22.6.2011 - VÝPIS04.04.2012 - 12:16 | Přečeteno: 1707x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
157. darovací smlouvu na financování nákladů provozu DPS.
158. zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu „Mateřská škola Horní Planá – dodávka herních prvků“.
159. stavbu agroturistické farmy na parc.č.800/3 a její napojení na účelovou komunikaci nacházející se na parc.č.762/1 a 62/49, vše v k.ú.Pestřice.
celý článek ...


23.schůze 8.6.2011 - VÝPIS

23.schůze 8.6.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 22:31 | Přečeteno: 1732x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
148. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky parc.č.464/6, 451/1, 446/1, 558/1, 559/1 a PK 353, 1164, 324, 333, 325, 328 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „H.Planá, Za Kovárnou – 3RD kabel NN“.
149. žádost ing.P.Pavlína o umožnění provést výkopové práce u čp.58,
celý článek ...


22.schůze 1.6.2011 - VÝPIS

22.schůze 1.6.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 04:46 | Přečeteno: 1722x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
137. zvýšení ceny jízdného u dospělých osob pro turistické jízdy malého převozu na 80,-Kč.
138. uzavření nájemní smlouvy s dlužníky nájemného v čp.189 do 30.6.2011.
139. udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy Nová Pec – Zadní Zvonková.
140. zřízení předzahrádky před
celý článek ...


21.schůze 25.5.2011 - VÝPIS

21.schůze 25.5.2011 - VÝPIS04.04.2012 - 15:52 | Přečeteno: 1680x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
133. přerušení provozu Mateřské školy od 1.8. do 26.8.2011.
134. uzavření Smlouvy o dílo s ing.R.Kutlákovou na vyhledání historického nemovitého majetku města Horní Planá, který je v současné době ve vlastnictví ČR.
135. Mandátní smlouvy s firmou GPL-INVEST, s.r.o., Č.Budějovice na administraci schválených žádostí
celý článek ...


20.schůze 18.5.2011 - VÝPIS

20.schůze 18.5.2011 - VÝPIS05.04.2012 - 09:13 | Přečeteno: 1715x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
125. program Markétské pouti od 15. do 17.7.2011.
126. nájemní smlouvu s firmou Gastronomy Point, s.r.o. na pronájem pozemku pro účely umístění hudebního stanu na letošní Markétské pouti.
127. Smlouvu o poskytnutí grantu Jihočeským krajem na projekt „Léto u kašny v Horní Plané 2011“.
celý článek ...


19.schůze 11.5.2011 - VÝPIS

19.schůze 11.5.2011 - VÝPIS07.04.2012 - 21:53 | Přečeteno: 1653x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
120. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek p.č.1349 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „Olšina, II.etapa –TS, NN“ za úplatu 500,-Kč.
121. bezplatné použití převozu dne 21.6.2011 pro MŠ k návštěvě hudebního pořadu pro předškolní děti v Linci s MŠ v Ulrichsbergu.

celý článek ...


Region tour Brno

Region tour Brno07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 1959x | Horní Planá | Ve dnech 12.-15.1.2012 probíhal v Brně veletrh Region tour Brno, kterého se zúčastnila Erika Fuchsíková.
celý článek ...


HORNOPLÁNSKÝ M A S O P U S T

<b>HORNOPLÁNSKÝ M A S O P U S T</b>07.04.2012 - 19:37 | Přečeteno: 2330x | Horní Planá | bude letošní rok vystrojen o sobotě 18. února
dle již zavedených pořádků:

ku radosti,
ku zdraví,
na obveselenou,
pro sousedskou pospolitost,
pro dobrou vůli
a jak káže starý mrav…
a to nám věřte:
rádi pobudeme všude, kde budeme vítáni,
celý článek ...


Hornoplánské listy - leden 2012

Hornoplánské listy - leden 201207.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2850x | Zpravodaj |

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města schválila:
- povolení vybudovat přístupovou komunikaci přes pozemek města p.č.997/1 k pozemku, který manželé Rufferovi koupili na výstavbu rodinného domu v Jelmu.
- vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2012.
- složení výběrové komise na veřejnou zakázku malého rozsahu – Projektová
celý článek ...


Aktuálně z Horní Plané a okolí

Aktuálně z Horní Plané a okolí07.04.2012 - 01:08 | Přečeteno: 1838x | Horní Planá | Sněhové podmínky na Hochfichtu jsou dobré, využijte možnosti nákupu skipasů v penzionu U Méďů. Jsou levnější než na Hochfichtu u kasy. Penziony i jednotlivci mohou využít skibus, který vypravuje rovněž penzion U Méďů.

Sněhové zpravodajství: v Horní Plané v současné chvíli není sníh, běžkovat se dá v nedalekém
celý článek ...


HORNÍ PLANÁ AKTUÁLNĚ

HORNÍ PLANÁ AKTUÁLNĚ05.04.2012 - 09:07 | Přečeteno: 1676x | Horní Planá | Kulturní informační centrum a město Horní Planá přeje všem do nového roku mnoho úspěchů, pevné zdraví a krásných zážitků v našem městě a okolí.

Skiareál Lipno startuje ve čtvrtek 22. prosince!
Dobrá zpráva pro příznivce lyžování na Šumavě! Od soboty se zlepšily klimatické podmínky, které umožnily spustit zasněžovací systém
celý článek ...


HORNÍ PLANÁ AKTUÁLNĚ

HORNÍ PLANÁ AKTUÁLNĚ05.04.2012 - 09:21 | Přečeteno: 1702x | Zpravodaj | Kulturní informační centrum a město Horní Planá přeje všem do nového roku mnoho úspěchů, pevné zdraví a krásných zážitků v našem městě a okolí.

Skiareál Lipno startuje ve čtvrtek 22. prosince!
Dobrá zpráva pro příznivce lyžování na Šumavě! Od soboty se zlepšily klimatické podmínky, které umožnily spustit
celý článek ...


HORNÍ PLANÁ AKTUÁLNĚ

HORNÍ PLANÁ AKTUÁLNĚ05.04.2012 - 09:23 | Přečeteno: 1844x | Horní Planá | Kulturní informační centrum a město Horní Planá přeje všem do nového roku mnoho úspěchů, pevné zdraví a krásných zážitků v našem městě a okolí.

Skiareál Lipno startuje ve čtvrtek 22. prosince!
Dobrá zpráva pro příznivce lyžování na Šumavě! Od soboty se zlepšily klimatické podmínky, které umožnily spustit
celý článek ...


 


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení