Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Archiv článků

Archiv článků


8.zasedání zastupitelstva města

8.zasedání zastupitelstva města07.04.2012 - 21:16 | Přečeteno: 2005x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 8.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 27.září 2011.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. Rozpočtové opatření č.1/2011 příjmy -556.655,-Kč, výdaje 128.850,-Kč a financování 685.505,-Kč.
1.2. dodatek č.1 Smlouvy o dílo na pořízení územního plánu Horní Planá uzavřené s Atelierem 8000 spol. s
celý článek ...


43.schůze 25.1.2012 - VÝPIS

43.schůze 25.1.2012 - VÝPIS05.04.2012 - 09:26 | Přečeteno: 2235x | Horní Planá | Rada města NA VĚDOMÍ:
258. podání vysvětlení ředitele školy o způsobu odměňování zaměstnanců.

Rada města SCHVALUJE:
259. neuplatnění inflačního navýšení nájemného za rok 2011 Rosa marketu, s.r.o.
celý článek ...


42.schůze 18.1.2012 - VÝPIS

42.schůze 18.1.2012 - VÝPIS29.03.2012 - 19:57 | Přečeteno: 1855x | Horní Planá | Rada města NA VĚDOMÍ:
249. plnění rozpočtu za rok 2011.
250. zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Horní Planá za rok 2011.

Rada města SCHVALUJE:
251. rozpočtové opatření č.4/2011.
252. na základě žádosti omezení provozu na komunikaci 446/1 a užívání pozemků
celý článek ...


41.schůze 11.1.2012 - VÝPIS

41.schůze 11.1.2012 - VÝPIS05.04.2012 - 09:20 | Přečeteno: 1907x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
242. smlouvu o dílo s Dopravně-inženýrskou projekční kanceláří Zenkl CB, s.r.o. na zhotovení dokumentace pro stavební povolení pro cyklostezku na levém břehu Lipna v rozsahu I.etapy včetně inženýrské činnosti a geodetického zaměření.
243. darovací smlouvu o poskytnutí daru Základní a Mateřské škole H.Planá od firmy
celý článek ...


40.schůze 14.12.2011 - VÝPIS

40.schůze 14.12.2011 - VÝPIS02.04.2012 - 22:15 | Přečeteno: 1867x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
238. výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku – Projektová dokumentace na stavbu „Horní Planá-Hůrka, vodovod a kanalizace“.
239. smlouvu o dílo s firmou EKOEKO, s.r.o., Č.Budějovice na zpracování projektové dokumentace na výstavbu vodovodu a kanalizace v lokalitě Hůrka.
240. Dohodu o skončení nájmu městské
celý článek ...


39.schůze 7.12.2011 - VÝPIS

39.schůze 7.12.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 22:04 | Přečeteno: 1958x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
237. uvolnění M.Lorence jako instruktora na školní lyžařský kurz od 16.1. do 20.1.2012.
celý článek ...


38.schůze 30.11.2011 - VÝPIS

38.schůze 30.11.2011 - VÝPIS03.04.2012 - 02:57 | Přečeteno: 1757x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
232. umístění reklamní tabule p.Z.Urdovičové na převozní lodi.
233. darovací smlouvu na dvě fotbalové branky Junior od ČSTV Jindřichův Hradec.
234. přerušení provozu MŠ v době školních vánočních prázdnin od 27. do 30.12.2011.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
235. návrh ceny
celý článek ...


37.schůze 23.11.2011 - VÝPIS

37.schůze 23.11.2011 - VÝPIS02.04.2012 - 17:06 | Přečeteno: 1814x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
226. povolení vybudovat přístupovou komunikaci přes pozemek města p.č.997/1 k pozemku, který manželé Rufferovi koupili na výstavbu rodinného domu v Jelmu.
227. vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2012.
228. složení výběrové komise na veřejnou zakázku malého rozsahu – Projektová dokumentace na stavbu „Horní Planá-Hůrka, vodovod
celý článek ...


36.schůze 9.11.2011 - VÝPIS

36.schůze 9.11.2011 - VÝPIS30.03.2012 - 13:29 | Přečeteno: 1772x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
218. Smlouvu o dílo s J.Sváčkem (Videall Projekt) na vyhotovení projektové dokumentace stavby „H.Planá, Pihlov – Kanalizace a vodovod (2.etapa)“ za 547.080,- Kč (vč.DPH).
219. na základě žádosti L.Škabrouda umístění části ochranné zdi (15 m2) kolem plynových nádrží na pozemku města.
220. Smlouvu o
celý článek ...


35.schůze 2.11.2011 - VÝPIS

35.schůze 2.11.2011 - VÝPIS02.04.2012 - 17:03 | Přečeteno: 1836x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
216. finanční zhodnocení projektu „Plavba malou výletní lodí“.
217. výsledky kontroly Státního okresního archivu v Českém Krumlově na Městském úřadu Horní Planá týkající se spisové služby a archivnictví.
celý článek ...


34.schůze 26.10.2011 - VÝPIS

34.schůze 26.10.2011 - VÝPIS05.04.2012 - 09:30 | Přečeteno: 1761x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
212. Dodatek č.1/2011 ke smlouvě č.4807068/008 ze dne 5.2.2009 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky parc.č.512/1, 513/2 a 483 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „H.Planá, Za nádražím – VN, TS, NN“.
213. změnu odpisového plánu ZŠ a MŠ H.Planá pro
celý článek ...


33.schůze 19.102011 - VÝPIS

33.schůze 19.102011 - VÝPIS07.04.2012 - 21:31 | Přečeteno: 1844x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
203. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 10.2.2011 s firmou KVINT Vlachovo Březí, s.r.o. - posunutí termínu dokončení stavby „Odkanalizování osady Hodňov“ do 31.3.2013.
204. Dodatek č.4 Smlouvy o dílo ze dne 17.7.2009 s firmou KVINT Vlachovo Březí, s.r.o. - dokončení stavby „ZTV obytná
celý článek ...


32.schůze 12.102011 - VÝPIS

32.schůze 12.102011 - VÝPIS05.04.2012 - 09:29 | Přečeteno: 1856x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
196. odvolání proti rozhodnutí zastupitelstva Horní Plané o přidělení bytu ze dne 27.9.2011.
197. návrh společnosti ČEVAK, a.s. na Plán investic v lokalitě Horní Planá pro rok 2012.
198. plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí 2011.

Rada města SCHVALUJE:
199.
celý článek ...


31.schůze 27.9.2011 - VÝPIS

31.schůze 27.9.2011 - VÝPIS04.04.2012 - 03:29 | Přečeteno: 1775x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
193. nájemní smlouvu s VLS Horní Planá na pronájem části pozemku p.č.443/8 v k.ú.Nová Pec (lesní školka).
194. přijetí daru ve výši 30 tis.Kč na financování nákladů provozu DPS, čp.350, Horní Planá v měsíčních splátkách ve výši 1.000,-Kč měsíčně od dárkyně paní Pavly Hokešové.

celý článek ...


30.schůze 14.9.2011 - VÝPIS

30.schůze 14.9.2011 - VÝPIS04.04.2012 - 03:29 | Přečeteno: 1731x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
188. cenovou nabídku ve výši 13.200,- Kč na zakoupení ponorného čerpadla pro automatickou tlakovou stanici ve Zvonkové.
189. zaslání dopisu premiérovi RNDr.P.Nečasovi týkajícího se změny financování samospráv.
190. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení kanalizačního potrubí v Hůrce „Za pilou“.
celý článek ...


29.schůze 31.8.2011 - VÝPIS

29.schůze 31.8.2011 - VÝPIS07.04.2012 - 22:02 | Přečeteno: 1817x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
187. žádost Silnic Čáslav o zřízení meziskládky lomového kamene na parkovišti Karlovy Dvory.
celý článek ...


28.schůze 17.8.2011 - VÝPIS

28.schůze 17.8.2011 - VÝPIS05.04.2012 - 09:19 | Přečeteno: 1865x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
182. pověření starosty jednáním s VLS, s.p. ve věci pronájmu části pozemku města Horní Planá, který je v k.ú.Nová Pec.
183. Smlouvu o dílo s firmou CAMINUS, s.r.o., Praha na opravu a vyvložkování komínu kotelny v Sídlišti Míru.
184. zpětvzetí návrhu na vklad práva
celý článek ...


27.schůze 27.7.2011 - VÝPIS

27.schůze 27.7.2011 - VÝPIS05.04.2012 - 09:14 | Přečeteno: 1788x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
177. na základě výsledků uvedených v Závěrečné zprávě k dokončenému vrtu HDP-1 v Hůrce, kde byla shromážděna hydrogeologická a technická dokumentace provedených prací a vyhodnoceny výsledku průzkumu, bude tento vrt ve výhledu využit jako zdroj podzemní vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
178. Smlouvu o
celý článek ...


26.schůze 13.7.2011 - VÝPIS

26.schůze 13.7.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 09:28 | Přečeteno: 1821x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
169. přemístění M.Kováčové do S.O.S. Penzionu ve Zbůchu. Dále výběr částky 20.000 Kč z jejího účtu na úhradu prvních dvou nájmů, léků a kapesného a nákup ošacení, hygienických a osobních potřeb do výše 6.000 Kč.
170. Darovací smlouvu, kterou Město Horní Planá daruje Domovu důchodců
celý článek ...


25.schůze 29.6.2011 - VÝPIS

25.schůze 29.6.2011 - VÝPIS07.04.2012 - 22:37 | Přečeteno: 1894x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
165. Smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi Městem Horní Planá a Správou NP a ChKO Šumava.
166. přidělení bytu 1+1 v DPS, Sídliště Míru 350 manž.Hlaváčkovým, Horní Vltavice 118, dle čl.12 Pravidel pro hospodaření s byty.
167. cenu
celý článek ...


 


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení