Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Archiv článků

Archiv článků


Hornoplánské listy - prosinec 2011

Hornoplánské listy - prosinec 201108.04.2012 - 09:13 | Přečeteno: 2396x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP243.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města schválila:
- podání žádosti na SZIF-program rozvoje venkova o dotaci na pořízení příkopové frézy, mulčovací hlavy a sekačky na Linder Unitrac 102.
- Dodatek č.1/2011 ke smlouvě č.4807068/008 ze dne 5.2.2009 o budoucí smlouvě o zřízení práva
celý článek ...


Kniha Horní Planá a okolí

Kniha Horní Planá a okolí07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2310x | Horní Planá | STARÁ ŠUMAVA ZANIKLÁ A PROMĚNĚNÁ

Chcete si připomenout jak dříve vypadala Horní Planá a její okolí ?

Jste srdečně zváni na KŘEST čerstvě vydané KNIHY
HORNÍ PLANÁ A OKOLÍ
do Městské knihovny v Horní Plané
na den sv. Lucie v úterý 13. prosince
celý článek ...


Hornoplánské listy - listopad 2011

Hornoplánské listy - listopad 201105.04.2012 - 09:13 | Přečeteno: 2387x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP242.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města schválila:
- Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 5.1.2011 s Hydroprůzkumem Č.Budějovice, s.r.o., při stavbě „Horní Planá – Hůrka – vrt HPD-1“.
- mimořádný dar farnosti Horní Planá – 20 m3 palivového dřeva.
-
celý článek ...


* A D V E N T N Í * L I D O V Ý * J A R M A R K *

<b>* A D V E N T N Í  *  L I D O V Ý  * J A R M A R K  * </b> 07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2435x | Horní Planá | v Horní Plané k zahájení adventu

v domácí, pohostinné, radostné, adventní, … náladě

26. listopadu 2011
v rodném domě Adalberta Stiftera

10 – 18 hodin

Rukodělné výrobky, řemesla, lidové tvoření,
domácí produkty, dobroty, speciality,
muzicírování a lidový trh

celý článek ...


NA SVATÉHO MARTINA ...

<b>NA SVATÉHO MARTINA ...</b> 07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2326x | Horní Planá | v Horní Plané

NA SVATÉHO MARTINA …

v pátek 11. listopadu 2011

„u Stifterů“ na dvoře:

od 17 hodin
pohádka „O děvčátku s lucerničkou“
v podání dětí z mateřské školy v Horní Plané

v 17,30 hodin

celý článek ...


Hornoplánské listy - říjen 2010

Hornoplánské listy - říjen 201004.04.2012 - 17:26 | Přečeteno: 2244x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP241.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města schválila:
- cenovou nabídku ve výši 13.200,- Kč na zakoupení ponorného čerpadla pro automatickou tlakovou stanici ve Zvonkové.
- zaslání dopisu premiérovi RNDr.P.Nečasovi týkajícího se změny financování samospráv.
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
celý článek ...


OBNOVENÝ PRAMEN NA DOBRÉ VODĚ

<b>OBNOVENÝ PRAMEN NA DOBRÉ VODĚ</b>07.04.2012 - 22:06 | Přečeteno: 2967x | Horní Planá | „V Horní Plané, v domku, jemuž se říká „U léta“ a jenž náleží k těm, které jsou vystavěny blizoučko kopce, takže jejich kůlny a stodoly už stojí na svahu, zdálo se po tři noci za sebou jednomu slepci, že má vystoupit na vrch a že tam má kopat. Ve
celý článek ...


Hornoplánské listy - září 2011

Hornoplánské listy - září  201107.04.2012 - 09:24 | Přečeteno: 2550x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP240.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města schválila:
- na základě výsledků uvedených v Závěrečné zprávě k dokončenému vrtu HDP-1 v Hůrce, kde byla shromážděna hydrogeologická a technická dokumentace provedených prací a vyhodnoceny výsledku průzkumu, bude tento vrt ve výhledu využit jako zdroj podzemní
celý článek ...


DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

<b>DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 1970x | Horní Planá | OTEVŘENÉ DVEŘE PAMÁTEK V HORNÍ PLANÉ A OKOLNÍCH VESNICÍCH


Dny evropského dědictví / European Heritage Days „jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Otevírají každoročně v měsíci září pro veřejnost památky, budovy a prostory, včetně těch, které jsou zčásti nebo zcela nepřístupné.“
(www.ehd.cz)
celý článek ...


25.schůze 29.6.2011 - VÝPIS

25.schůze 29.6.2011 - VÝPIS29.03.2012 - 07:07 | Přečeteno: 1760x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
165. Smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi Městem Horní Planá a Správou NP a ChKO Šumava.
166. přidělení bytu 1+1 v DPS, Sídliště Míru 350 manž.Hlaváčkovým, Horní Vltavice 118, dle čl.12 Pravidel pro hospodaření s byty.
167. cenu
celý článek ...


24.schůze 22.6.2011 - VÝPIS

24.schůze 22.6.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 18:54 | Přečeteno: 1807x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
157. darovací smlouvu na financování nákladů provozu DPS.
158. zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu „Mateřská škola Horní Planá – dodávka herních prvků“.
159. stavbu agroturistické farmy na parc.č.800/3 a její napojení na účelovou komunikaci nacházející se na parc.č.762/1 a 62/49, vše v k.ú.Pestřice.
celý článek ...


23.schůze 8.6.2011 - VÝPIS

23.schůze 8.6.2011 - VÝPIS29.03.2012 - 07:07 | Přečeteno: 1743x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
148. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky parc.č.464/6, 451/1, 446/1, 558/1, 559/1 a PK 353, 1164, 324, 333, 325, 328 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „H.Planá, Za Kovárnou – 3RD kabel NN“.¨
149. žádost ing.P.Pavlína o umožnění provést výkopové práce u čp.58,
celý článek ...


18.schůze 4.5.2011 - VÝPIS

18.schůze 4.5.2011 - VÝPIS05.04.2012 - 09:28 | Přečeteno: 1930x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
106. ceny jízdného pro turistické jízdy malého převozu (děti do 3 let zdarma, starší 30,-Kč, dospělí 70,-Kč).
107. nájemní smlouvu na dobu určitou na byt č.3 v čp.312.
108. podání žádosti o provedení jednoduché pozemkové úpravy Pozemkovému úřadu v Č.Krumlově.
109. ideový záměr
celý článek ...


Hornoplánské listy - červenec 2011

Hornoplánské listy - červenec  201108.04.2012 - 08:35 | Přečeteno: 2613x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP238.pdf


ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města vzala na vědomí:
- žádost P.Sladovníka zaslanou e-mailem a pověřuje starostu jednáním s tímto nájemcem.
- žádost společnosti Wolfi Vok, s.r.o. o odkoupení nebo pronajmutí převozu.

Rada města schválila:
- přerušení provozu
celý článek ...


Hornoplánské listy - červen 2011

Hornoplánské listy - červen  201106.04.2012 - 22:08 | Přečeteno: 4097x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP237.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města vzala na vědomí:
protokol České inspekce životního prostředí z dozoru nad dodržováním právních předpisů a rozhodnutí při výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny odborem ŽP Městského úřadu Horní Planá.
informaci starosty o jednání
celý článek ...


Muzejní noc - LETNICE "u Stifterů"

<b>Muzejní noc - LETNICE <b><i>" title="Muzejní noc - LETNICE "u Stifterů"" class="picture_l shadow" />07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2438x | Horní Planá | v sobotu 11. června v Památníku Adalberta Stiftera

Program 19 – 24 hodin:

Možnost prohlídky expozice a výstav v neobvyklou dobu

a k tomu:

letnicová výzdoba

povídání o letnicích v lidové kultuře

pletení věnečků
">
celý článek ...


Hornoplánské listy - květen 2011

Hornoplánské listy - květen  201107.04.2012 - 09:24 | Přečeteno: 2587x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP236.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města vzala na vědomí:
- zprávu o činnosti Městské knihovny v Horní Plané v roce 2010.
- výpověď M.Zabilky z nájmu nebytového prostoru (gará-že).
- zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci OOP Horní Pla-ná za rok
celý článek ...


17.schůze 20.4.2011 - VÝPIS

17.schůze 20.4.2011 - VÝPIS05.04.2012 - 09:30 | Přečeteno: 1823x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
97. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky p.č. KN 775/1, 775/3, 775/4, 776, 781/1, 782/1, 783/1, 784/4, 789, 791/2, 791/3, 791/4, 791/10, 819, 821/2, 821/4, 823/1, 823/2, 827, 828, 830/1, 831, 832 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „Hotel Jenišov -
celý článek ...


16.schůze 13.4.2011 - VÝPIS

16.schůze 13.4.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 16:47 | Přečeteno: 1721x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
91. zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci OOP Horní Planá za rok 2010.
92. seznam dlužníků města za pronájem pozemku a nebyt.prostor a schvaluje poslední možnost úhrady dluhu do konce dubna t.r.

Rada města SCHVALUJE:
93. uzavření Mandátní smlouvy na
celý článek ...


15.schůze 30.3.2011 - VÝPIS

15.schůze 30.3.2011 - VÝPIS03.04.2012 - 02:49 | Přečeteno: 1704x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
83. zprávu o činnosti Městské knihovny v Horní Plané v roce 2010.
84. výpověď M.Zabilky z nájmu nebytového prostoru (garáže).

Rada města SCHVALUJE:
85. žádost o odstranění kamenů vykopaných při stavbě cyklostezky Jenišov – Karlovy Dvory.
86. revokaci usnesení
celý článek ...


 


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení