Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Archiv článků

Archiv článků


12.schůze 2.3.2011 - VÝPIS

12.schůze 2.3.2011 - VÝPIS02.04.2012 - 22:01 | Přečeteno: 1802x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
62. zveřejnění možnosti pronájmu části p.č.89/30 a p.č.109, k.ú.Horní Planá, k uskladnění palivového dřeva.
63. ukončení nájmu nebytových prostor v KIC s A.Chadtem dohodou k 2.3.2011.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
64. informaci vedoucího HSO p.K.Krále o přípravě převozu na sezónu 2011.
celý článek ...


11.schůze 23.2.2011 - VÝPIS

11.schůze 23.2.2011 - VÝPIS03.04.2012 - 20:48 | Přečeteno: 2015x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
60. dočasné oplocení pozemků firmy Acer Properties, s.r.o., Praha na Jenišově z bezpečnostních důvodů.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
61. informaci o návštěvě členů Rady města v Základní škole v Jiráskově ulici.
celý článek ...


10.schůze 16.2.2011 - VÝPIS

10.schůze 16.2.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 13:04 | Přečeteno: 1836x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
57. dodatek k nájemní smlouvě mezi městem Horní Planá a Regionálním muzeem Český Krumlov – nájemné rodného domku A.Stiftera v r.2011 ve výši 60.954,-Kč.
58. smlouvu o nájmu pozemků k zemědělské činnosti s Mgr.Kabourkem, České Budějovice.
59. zakoupení os.automobilu Škoda-Octavia II na úvěr dle
celý článek ...


9.schůze 9.2.2011 - VÝPIS

9.schůze 9.2.2011 - VÝPIS03.04.2012 - 00:55 | Přečeteno: 1911x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
51. snížení nájemného p.B.Kvapilové v KIC na 1.600,-Kč měsíčně.
52. Smlouvu o dílo s firmou KVINT Vlachovo Březí, s.r.o. na stavbu „Odkanalizování osady Hodňov“ za cenu 14.192.793,-Kč (vč.DPH) s termíny: zahájení 1.5.2011; dokončení 30.8.2012.
53. pronájem nebytových prostor o výměře 10m2 v letním kině
celý článek ...


5.zasedání zastupitelstva města

5.zasedání zastupitelstva města05.04.2012 - 09:20 | Přečeteno: 1898x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 5.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 13.dubna 2011.

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1.1. návrh zadání Územního plánu Horní Planá představený zpracovatelem.
1.2. plnění rozpočtu za 1.Q roku 2011.
1.3. dopis České společnosti ornitologické a konstatuje, že není důvod
celý článek ...


4.zasedání zastupitelstva města

4.zasedání zastupitelstva města07.04.2012 - 21:19 | Přečeteno: 1851x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
ze 4.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 23.února 2011.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. rozpočet na rok 2011 v předloženém znění příjmy 50.432.810,-Kč a výdaje Kč 54.459.206,-Kč při zapojení financování z vlastních zdrojů 4.026.396,- Kč.
1.2. přidělení bytu1+0 v Komenského čp.189 Janu
celý článek ...


FILIPOJAKUBSKÁ NOC "u Stifterů"

<b>FILIPOJAKUBSKÁ NOC</b> <b><i>  " title="FILIPOJAKUBSKÁ NOC "u Stifterů"" class="picture_l shadow" />07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 1900x | Horní Planá | Čarodějnická dílna a rejdiště
pro malé i velké, pro děti i rodiče,
pro čarodějnice, čarodějníky, pro všechny …

30. dubna od 17 hodin až do soumraku
na dvorku v rodném domku Adalberta Stiftera

Přijďte s námi oslavovat, vyrobit si něco čarodějného, odehnat ">
celý článek ...


Hornoplánské listy - duben 2011

Hornoplánské listy - duben  201107.04.2012 - 09:24 | Přečeteno: 2702x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP235.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města vzala na vědomí:
- informaci o návštěvě členů Rady města v Základní škole v Jiráskově ulici.
- informaci vedoucího HSO o přípravě převozu na sezónu 2011.
- informaci ředitele KIC o plánu činnosti v nadcházejícím
celý článek ...


Prosba šumavských smrků

Prosba šumavských smrků07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2355x | Horní Planá | VĚŘÍME ODBORNOSTI LESNÍKŮ
NE VĚDCŮM – KMOTRŮM FANATICKÉ IDEOLOGIE

40% lesů v Národním parku Šumava je již zničeno
60% lesů může zůstat zelených
Prosíme občany, kteří s námi cítí, aby podpořili tuto prosbu
a současné vedení NP Šumava.

Za šumavské smrky:
Petr Martan
celý článek ...


KELTSKÝ TELEGRAF

<b>KELTSKÝ TELEGRAF<b> 07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2176x | Horní Planá | pro všechny, kteří se na chvíli chtějí vrátit k něčemu z minulosti a možná i sami k sobě …

KELTSKÝ TELEGRAF 2011 … je pokus zrekonstruovat postupné vyslání světelného signálu, kterým si předávaly zprávy keltské kmeny. Tato pradávná technika národa, jež se významně otiskl v naší krajině, ožije
celý článek ...


Hornoplánské listy - březen 2011

Hornoplánské listy - březen  201107.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2991x | Zpravodaj |

http://www.horniplana.cz/HP234.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města vzala na vědomí:
- rozvrh hodin, kdy užívají sportovní haly členové TJ Smrčina Horní Planá.
- jmenný seznam dlužníků nájemného v bytech obce a výši dlužných částek.


celý článek ...

3.zasedání zastupitelstva města

3.zasedání zastupitelstva města07.04.2012 - 21:21 | Přečeteno: 1879x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
ze 3.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 26.ledna 2011.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. plnění rozpočtu za rok 2010 v předloženém znění: příjmy 201.715.800,34 Kč, výdaje 202.522.669,09 Kč.
1.2. cenu vodného a stočného na rok 2011 ve výši: vodné 35,81 Kč (vč.DPH),
celý článek ...


2.zasedání zastupitelstva města

2.zasedání zastupitelstva města07.04.2012 - 21:20 | Přečeteno: 1939x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 2.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 15.prosince 2010.


1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. rozpočtové provizorium na rok 2011 ve výši &#188; příjmů a výdajů roku 2010 a pověřuje Radu města provedením předpokládaných změn závazných ukazatelů rozpočtu od dnešního zasedání do konce
celý článek ...


8.schůze 2.2.2011 - VÝPIS

8.schůze 2.2.2011 - VÝPIS07.04.2012 - 10:46 | Přečeteno: 1898x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
45. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek p.č.820 a 822/1v k.ú.H.Planá k umístění nového kabelového vedení NN – stavby pod názvem „Jenišov, vývod Lira – kabel NN“ za úplatu 700,-Kč (bez DPH).
46. prodloužení čerpání zbývající části příspěvku poskytnutého městem Horní Planá
celý článek ...


7.schůze 19.1.2011 - VÝPIS

7.schůze 19.1.2011 - VÝPIS05.04.2012 - 09:16 | Přečeteno: 1788x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
42. návrh smlouvy CZ1.14/3.3.00/05.1365 projektu „Horní Planá místo Vaší celoroční dovolené“ včetně přílohy č.9.
43. dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v KIC s A.Brožovou k 31.1.2011.
44. Smlouvu o dílo s firmou Kohout company, s.r.o., Č.Krumlov na zakázku „Rekonstrukce zdravotního střediska Horní Planá
celý článek ...


6.schůze 19.1.2011 - VÝPIS

6.schůze 19.1.2011 - VÝPIS05.04.2012 - 21:52 | Přečeteno: 1953x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
39. informaci vedoucího HSO a MH p.K.Krále o činnosti této organizační složky města.

Rada města SCHVALUJE:
40. Smlouvu o poskytnutí finančního daru ZŠ a MŠ H orní Planá ve výši 20 tis. Kč od firmy Kundrát Transport, s.r.o.
41. vyplacení
celý článek ...


5.schůze 12.1.2011 - VÝPIS

5.schůze 12.1.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 22:04 | Přečeteno: 1731x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
30. informaci ředitele KIC o náplni a plánech činnosti zařízení, které vede.
31. výpověď nájemní smlouvy firmou Funy, s.r.o. na pronájem kavárny v KIC.
32. ukončení nájmu nebytových prostor v letním kině k 31.3.2011 výpovědí nájemce - skupiny Dark Shadow (J.Moravec).

celý článek ...


4.schůze 15.12.2010 - VÝPIS

4.schůze 15.12.2010 - VÝPIS05.04.2012 - 09:16 | Přečeteno: 1874x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
27. snížení provozní dotace Základní a mateřské školy H.Planá o 22.931 Kč, tzn. z částky 2.500 tis. Kč na 2.477.069 Kč.
28. Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku k určeného prodeji.
29. Smlouvu o poskytnutí finančního daru 3.000 Kč firmou Kohout company, s.r.o.
celý článek ...


3.schůze 8.12.2010 - VÝPIS

3.schůze 8.12.2010 - VÝPIS07.04.2012 - 12:27 | Přečeteno: 1927x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
19. informaci o výši nájemného v pronajatých prostorách KIC a zdravotního střediska.
20. vyjádření ředitele školy k zápisu z jednání Školské rady dne 4.11.2010.

Rada města SCHVALUJE:
21. přerušení provozu Mateřské školy od 23.12. do 31.12.2010.
22. celoroční odměnu
celý článek ...


2.schůze 1.12.2010 - VÝPIS

2.schůze 1.12.2010 - VÝPIS03.04.2012 - 01:10 | Přečeteno: 1972x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
17. dopis nájemců zdravotního střediska týkající se nekvalitních oken v objektu a nedostatků zjištěných hygienickou kontrolou.

Rada města SCHVALUJE:
18. Mandátní smlouvu s Hydroprůzkumem, Č.Budějovice, s.r.o. na autorský dozor na stavbu „Horní Planá – Hůrka – vrt HPD-1“.
celý článek ...


 


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení