Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Archiv článků

Archiv článků


Hornoplánské listy - září 2011

Hornoplánské listy - září  201107.04.2012 - 09:24 | Přečeteno: 2667x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP240.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města schválila:
- na základě výsledků uvedených v Závěrečné zprávě k dokončenému vrtu HDP-1 v Hůrce, kde byla shromážděna hydrogeologická a technická dokumentace provedených prací a vyhodnoceny výsledku průzkumu, bude tento vrt ve výhledu využit jako zdroj podzemní
celý článek ...


DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

<b>DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2071x | Horní Planá | OTEVŘENÉ DVEŘE PAMÁTEK V HORNÍ PLANÉ A OKOLNÍCH VESNICÍCH


Dny evropského dědictví / European Heritage Days „jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Otevírají každoročně v měsíci září pro veřejnost památky, budovy a prostory, včetně těch, které jsou zčásti nebo zcela nepřístupné.“
(www.ehd.cz)
celý článek ...


25.schůze 29.6.2011 - VÝPIS

25.schůze 29.6.2011 - VÝPIS29.03.2012 - 07:07 | Přečeteno: 1839x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
165. Smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi Městem Horní Planá a Správou NP a ChKO Šumava.
166. přidělení bytu 1+1 v DPS, Sídliště Míru 350 manž.Hlaváčkovým, Horní Vltavice 118, dle čl.12 Pravidel pro hospodaření s byty.
167. cenu
celý článek ...


24.schůze 22.6.2011 - VÝPIS

24.schůze 22.6.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 18:54 | Přečeteno: 1892x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
157. darovací smlouvu na financování nákladů provozu DPS.
158. zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu „Mateřská škola Horní Planá – dodávka herních prvků“.
159. stavbu agroturistické farmy na parc.č.800/3 a její napojení na účelovou komunikaci nacházející se na parc.č.762/1 a 62/49, vše v k.ú.Pestřice.
celý článek ...


23.schůze 8.6.2011 - VÝPIS

23.schůze 8.6.2011 - VÝPIS29.03.2012 - 07:07 | Přečeteno: 1825x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
148. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky parc.č.464/6, 451/1, 446/1, 558/1, 559/1 a PK 353, 1164, 324, 333, 325, 328 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „H.Planá, Za Kovárnou – 3RD kabel NN“.¨
149. žádost ing.P.Pavlína o umožnění provést výkopové práce u čp.58,
celý článek ...


18.schůze 4.5.2011 - VÝPIS

18.schůze 4.5.2011 - VÝPIS05.04.2012 - 09:28 | Přečeteno: 2015x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
106. ceny jízdného pro turistické jízdy malého převozu (děti do 3 let zdarma, starší 30,-Kč, dospělí 70,-Kč).
107. nájemní smlouvu na dobu určitou na byt č.3 v čp.312.
108. podání žádosti o provedení jednoduché pozemkové úpravy Pozemkovému úřadu v Č.Krumlově.
109. ideový záměr
celý článek ...


Hornoplánské listy - červenec 2011

Hornoplánské listy - červenec  201108.04.2012 - 08:35 | Přečeteno: 2711x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP238.pdf


ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města vzala na vědomí:
- žádost P.Sladovníka zaslanou e-mailem a pověřuje starostu jednáním s tímto nájemcem.
- žádost společnosti Wolfi Vok, s.r.o. o odkoupení nebo pronajmutí převozu.

Rada města schválila:
- přerušení provozu
celý článek ...


Hornoplánské listy - červen 2011

Hornoplánské listy - červen  201106.04.2012 - 22:08 | Přečeteno: 4207x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP237.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města vzala na vědomí:
protokol České inspekce životního prostředí z dozoru nad dodržováním právních předpisů a rozhodnutí při výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny odborem ŽP Městského úřadu Horní Planá.
informaci starosty o jednání
celý článek ...


Muzejní noc - LETNICE "u Stifterů"

<b>Muzejní noc - LETNICE <b><i>" title="Muzejní noc - LETNICE "u Stifterů"" class="picture_l shadow" />07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2535x | Horní Planá | v sobotu 11. června v Památníku Adalberta Stiftera

Program 19 – 24 hodin:

Možnost prohlídky expozice a výstav v neobvyklou dobu

a k tomu:

letnicová výzdoba

povídání o letnicích v lidové kultuře

pletení věnečků
">
celý článek ...


Hornoplánské listy - květen 2011

Hornoplánské listy - květen  201107.04.2012 - 09:24 | Přečeteno: 2708x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP236.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města vzala na vědomí:
- zprávu o činnosti Městské knihovny v Horní Plané v roce 2010.
- výpověď M.Zabilky z nájmu nebytového prostoru (gará-že).
- zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci OOP Horní Pla-ná za rok
celý článek ...


17.schůze 20.4.2011 - VÝPIS

17.schůze 20.4.2011 - VÝPIS05.04.2012 - 09:30 | Přečeteno: 1912x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
97. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky p.č. KN 775/1, 775/3, 775/4, 776, 781/1, 782/1, 783/1, 784/4, 789, 791/2, 791/3, 791/4, 791/10, 819, 821/2, 821/4, 823/1, 823/2, 827, 828, 830/1, 831, 832 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „Hotel Jenišov -
celý článek ...


16.schůze 13.4.2011 - VÝPIS

16.schůze 13.4.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 16:47 | Přečeteno: 1810x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
91. zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci OOP Horní Planá za rok 2010.
92. seznam dlužníků města za pronájem pozemku a nebyt.prostor a schvaluje poslední možnost úhrady dluhu do konce dubna t.r.

Rada města SCHVALUJE:
93. uzavření Mandátní smlouvy na
celý článek ...


15.schůze 30.3.2011 - VÝPIS

15.schůze 30.3.2011 - VÝPIS03.04.2012 - 02:49 | Přečeteno: 1777x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
83. zprávu o činnosti Městské knihovny v Horní Plané v roce 2010.
84. výpověď M.Zabilky z nájmu nebytového prostoru (garáže).

Rada města SCHVALUJE:
85. žádost o odstranění kamenů vykopaných při stavbě cyklostezky Jenišov – Karlovy Dvory.
86. revokaci usnesení
celý článek ...


14.schůze 23.3.2011 - VÝPIS

14.schůze 23.3.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 13:03 | Přečeteno: 1904x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
70. žádost Domova důchodců o příspěvek pro jejich klienty, kteří již před příchodem do Domova byli občany města H.Planá.


Rada města SCHVALUJE:
71. termín zápisu dětí do Mateřské školy Horní Planá na školní rok 2011/2012 ve dnech 27.4. a 28.4.2011.
celý článek ...


13.schůze 9.3.2011 - VÝPIS

13.schůze 9.3.2011 - VÝPIS02.04.2012 - 22:07 | Přečeteno: 1908x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
66. návrh kalkulace nákladů na případné turistické jízdy malého převozu.

Rada města SCHVALUJE:
67. podání Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na výstavbu a rekonstrukci zařízení pro děti v Mateřské škole.
68. odpisový plán ZŠ a MŠ Horní Planá pro
celý článek ...


12.schůze 2.3.2011 - VÝPIS

12.schůze 2.3.2011 - VÝPIS02.04.2012 - 22:01 | Přečeteno: 1883x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
62. zveřejnění možnosti pronájmu části p.č.89/30 a p.č.109, k.ú.Horní Planá, k uskladnění palivového dřeva.
63. ukončení nájmu nebytových prostor v KIC s A.Chadtem dohodou k 2.3.2011.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
64. informaci vedoucího HSO p.K.Krále o přípravě převozu na sezónu 2011.
celý článek ...


11.schůze 23.2.2011 - VÝPIS

11.schůze 23.2.2011 - VÝPIS03.04.2012 - 20:48 | Přečeteno: 2093x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
60. dočasné oplocení pozemků firmy Acer Properties, s.r.o., Praha na Jenišově z bezpečnostních důvodů.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
61. informaci o návštěvě členů Rady města v Základní škole v Jiráskově ulici.
celý článek ...


10.schůze 16.2.2011 - VÝPIS

10.schůze 16.2.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 13:04 | Přečeteno: 1912x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
57. dodatek k nájemní smlouvě mezi městem Horní Planá a Regionálním muzeem Český Krumlov – nájemné rodného domku A.Stiftera v r.2011 ve výši 60.954,-Kč.
58. smlouvu o nájmu pozemků k zemědělské činnosti s Mgr.Kabourkem, České Budějovice.
59. zakoupení os.automobilu Škoda-Octavia II na úvěr dle
celý článek ...


9.schůze 9.2.2011 - VÝPIS

9.schůze 9.2.2011 - VÝPIS03.04.2012 - 00:55 | Přečeteno: 1999x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
51. snížení nájemného p.B.Kvapilové v KIC na 1.600,-Kč měsíčně.
52. Smlouvu o dílo s firmou KVINT Vlachovo Březí, s.r.o. na stavbu „Odkanalizování osady Hodňov“ za cenu 14.192.793,-Kč (vč.DPH) s termíny: zahájení 1.5.2011; dokončení 30.8.2012.
53. pronájem nebytových prostor o výměře 10m2 v letním kině
celý článek ...


5.zasedání zastupitelstva města

5.zasedání zastupitelstva města05.04.2012 - 09:20 | Přečeteno: 1974x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 5.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 13.dubna 2011.

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1.1. návrh zadání Územního plánu Horní Planá představený zpracovatelem.
1.2. plnění rozpočtu za 1.Q roku 2011.
1.3. dopis České společnosti ornitologické a konstatuje, že není důvod
celý článek ...


 


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení