Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Archiv článků

Archiv článků


50 LET MUZEJNÍHO PAMÁTNÍKU V RODNÉM DOMĚ ADALBERTA STIFTERA

50 LET MUZEJNÍHO PAMÁTNÍKU V RODNÉM DOMĚ ADALBERTA STIFTERA07.04.2012 - 19:52 | Přečeteno: 2175x | Horní Planá | Srdečně zveme na
„Narozeninový koláč“
při příležitosti 50 let od otevření
Muzejního památníku v Rodném domě Adalberta Stiftera
ve výroční den 23. října 2010 od 15 hodin.

Těšíme se na setkání.

Zájemci „o pronášení přípitků“ se mohou přihlašovat
celý článek ...


148.schůze 8.9.2010 - VÝPIS

148.schůze 8.9.2010 - VÝPIS02.04.2012 - 19:48 | Přečeteno: 1896x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
809. Smlouvu o reklamě s firmou .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. o její propagaci v rámci Triatlonového závodu tří zemí.
810. členy výběrové komise (J.Hůlka, M.Čerkl, B.Králíček, náhr.-J.Mikešová) na zajištění dodavatele na akci „Horní Planá – Hůrka – vrt HPD-1“ a obeslání těchto tří firem: Stavební
celý článek ...


147.schůze 1.9.2010 - VÝPIS

147.schůze 1.9.2010 - VÝPIS01.04.2012 - 16:43 | Přečeteno: 1803x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
805. výjimku v počtu zapsaných žáků ve třídách MŠ pro školní rok 2010/11.
806. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemek parc.č.1180/1 v k.ú.Horní Planá (Hodňov) k umístění sloupu NN.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
807. stížnost I.Irové na vlhkost
celý článek ...


146.schůze 18.8.2010 - VÝPIS

146.schůze 18.8.2010 - VÝPIS28.03.2012 - 22:50 | Přečeteno: 1878x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
799. Smlouvu o dílo s ing.L.Zenklem, ZESA, Č.Budějovice na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro cyklostezku na levém břehu Lipna (Hory – Jenišov) včetně inženýrské činnosti.
800. Mandátní smlouvu se Stavební poradnou, s.r.o., Č.Budějovice – uspořádání zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zpracování územního plánu města
celý článek ...


145.schůze 4.8.2010 - VÝPIS

145.schůze 4.8.2010 - VÝPIS04.04.2012 - 17:21 | Přečeteno: 1863x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
791. pronájem pozemků p.č.905/2 a 915/6 v k.ú.Horní Planá (Hůrka) firmě TOMY CZ, s.r.o. za 10.000,-Kč ročně.
792. umístění internetového zařízení a vstup na KIC a bytovky v majetku města s tím, že bude uzavřena smlouva o umístění zařízení a odběru el.energie.
793. zpracování
celý článek ...


144.schůze 7.7.2010 - VÝPIS

144.schůze 7.7.2010 - VÝPIS05.04.2012 - 09:31 | Přečeteno: 1819x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
786. dle čl.1, odst.3 Obecně závazné vyhlášky č.1/2010 ukončení hudebních produkcí v Hotelu Na Pláži o sobotách v měsících červenec a srpen 2010 ve 23 hodin.
787. pronájem pozemku p.č.1692/110 M.Falcovi, Volary.
788. smlouvu o nájmu prodejny v letním kině p.E.Kostínkové od 1.7. do
celý článek ...


143.schůze 30.6.2010 - VÝPIS

143.schůze 30.6.2010 - VÝPIS02.04.2012 - 18:48 | Přečeteno: 1886x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
784. přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ H.Planá ve výši 2.000 Kč od manželů Zahradníkových.
785. Smlouvu o dílo na obnovu ponorného míchadla na čistírně odpadních vod v H.Plané s firmou ČEVAK, a.s., Č.Budějovice.
celý článek ...


36.zasedání zastupitelstva města

36.zasedání zastupitelstva města07.04.2012 - 21:34 | Přečeteno: 2225x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 36.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 30.června 2010.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. závěrečný účet města za rok 2009 bez výhrad.
1.2. Závěrečný účet SLO za rok 2009.
1.3. Rozpočtové opatření č.1/2010 příjmy 18.386.066,-Kč výdaje 20.829.930,-Kč financování 2.443.864,-Kč.
1.4.
celý článek ...


35.zasedání zastupitelstva města

35.zasedání zastupitelstva města05.04.2012 - 11:34 | Přečeteno: 2087x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 35.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 19.května 2010.

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1.1. na vědomí zprávu firmy Stavinvest Q, s.r.o., Písek o stavu projektu Karlovy Dvory a schvaluje odklad zahájení projektu nejpozději do 31.5.2011.
1.2. na vědomí návrh firmy
celý článek ...


Ve čtvrtek 30. září 2010 se definitivně odmlčí analogový převaděč ČT1 Horní Planá (53. kanál)

Ve čtvrtek 30. září 2010 se definitivně odmlčí analogový převaděč ČT1 Horní Planá (53. kanál)05.04.2012 - 13:25 | Přečeteno: 2251x | Horní Planá | Česká televize postupně vypíná analogové vysílače malého výkonu v územních oblastech, kde již bylo v souladu s vládním nařízením o Technickém plánu přechodu (TPP) definitivně ukončeno analogové zemské vysílání ze všech vysílačů velkého výkonu. Na konci září tak budou vypnuté (mimo jiné) i analogové převaděče ČT1, které v předchozích měsících
celý článek ...


Ve čtvrtek 30. září 2010 se definitivně odmlčí analogový převaděč ČT1 Horní Planá (53. kanál)

Ve čtvrtek 30. září 2010 se definitivně odmlčí analogový převaděč ČT1 Horní Planá (53. kanál)07.04.2012 - 17:07 | Přečeteno: 1831x | Horní Planá | Česká televize postupně vypíná analogové vysílače malého výkonu v územních oblastech, kde již bylo v souladu s vládním nařízením o Technickém plánu přechodu (TPP) definitivně ukončeno analogové zemské vysílání ze všech vysílačů velkého výkonu. Na konci září tak budou vypnuté (mimo jiné) i analogové převaděče ČT1, které v předchozích měsících
celý článek ...


Kulturní program KIC na říjen 2010

Kulturní program KIC na říjen 201005.04.2012 - 09:29 | Přečeteno: 2177x | Horní Planá | 1.10. pátek TABASCO - Sál KIC
20,00 hod. Taneční zábava se skupinou Tabasco.
Vstupné 80,- Kč

3.10 - 10.10. TÝDEN KNIHOVEN – Městská knihovna
Po celý týden bude knihovna otevřena pro
veřejnost dle pracovní doby knihovny.
Po celý týden registrace pro nové čtenáře
celý článek ...


Zahájení zkušebního provozu kotelny od 27. 9. Do 26. 10. 2010.

Zahájení zkušebního provozu kotelny od 27. 9. Do 26. 10. 2010.07.04.2012 - 20:44 | Přečeteno: 2397x | Horní Planá | Vážení občané města Horní Planá. Společnost Tenza a.s., Brno která, dokončuje ve Vašem městě rekonstrukci kotelny, si Vám touto cestou dovoluje oznámit zahájení zkušebního provozu nové 2 MW kotelny na dřevní odpad - štěpku.
Stávající kotelna na uhlí je nahrazena novou technologií – spalování dřevního odpadu. V období od
celý článek ...


Kulturní program KIC - září 2010

Kulturní program KIC - září 201004.04.2012 - 03:34 | Přečeteno: 2119x | Horní Planá | 3.9. pátek DISKOTÉKA TOMA HERBERA - sál KIC
21,30 hod. Diskotéka Toma Herbera.
Vstupné 50,-Kč


10.9. pátek RAVEN – sál KIC
20,00 hod. Koncert charismatického klávesisty
a zpěváka, který je známý svým
účinkováním v kapele Neřež.
Vstupné 70,-Kčcelý článek ...


Hornoplánské listy - září 2010

Hornoplánské listy - září  201008.04.2012 - 00:49 | Přečeteno: 2710x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP228.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- protokol odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Č.Krumlov ve věci vodoprávního dozoru ve věci vytékání odpadních vod pod rekreačními chatkami v Hůrce.
- termín předání Oranžového hřiště na Sídlišti Míru dne 24.8.2010.

celý článek ...


DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

<b>DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ04.04.2012 - 03:34 | Přečeteno: 2073x | Horní Planá | 11. - 12. září 2010

Víkend otevřených dveří památek

Téma: „Duše památek“.


Srdečně zveme k navštívení či prohlídkám kostelních prostor, památek, expozic a výstav, jež můžete spojit i s příjemnou pozdně letní vycházkou nebo setkáním ...

Památka něco či někoho připomíná.
celý článek ...


Hornoplánské listy - srpen 2010

Hornoplánské listy - srpen  201008.04.2012 - 04:55 | Přečeteno: 2519x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/hp227.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- informaci ředitele KIC o organizačním zajištění dětského dne a způsobu řešení v budoucnu, o přípravě Markétské poutě a o propagačních materiálech města.
- stížnost na postup realizace pivního stanu o Markétské pouti a
celý článek ...


KULTURNÍ DNY POD TŘÍSTOLIČNÍKEM

<b>KULTURNÍ DNY POD TŘÍSTOLIČNÍKEM </b> 06.04.2012 - 06:02 | Přečeteno: 2518x | Horní Planá | 4. srpna – 12. září 2010
Kulturní a informační centrum v Horní Plané

V Ý S T A V A
Setkání pod Třístoličníkem
Anne-Bé a Kurt Talirz, Schwarzenberg (AT) + Gerhard Wöss, Ulrichsberg (AT) + Jakub Hardt, Horní Planá (CZ) + Barbora Křivská,
celý článek ...


142.schůze 23.6.2010 - VÝPIS

142.schůze 23.6.2010 - VÝPIS02.04.2012 - 06:16 | Přečeteno: 1830x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
777. informaci ředitele KIC o organizačním zajištění dětského dne a způsobu řešení v budoucnu, o přípravě Markétské poutě a o propagačních materiálech města.

Rada města SCHVALUJE:
778. Smlouvu s Nadací ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku za účelem vybudování dětského hřiště na
celý článek ...


141.schůze 16.6.2010 - VÝPIS

141.schůze 16.6.2010 - VÝPIS05.04.2012 - 18:16 | Přečeteno: 1883x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
774. zakoupení nového ponorného míchadla na ČOV Horní Planá dle doporučení Čevaku, a.s.
775. umístění orientační tabule penzionu Adam ve Volarské ulici.
776. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemek parc.č.K.N.881/166 (Karlovy Dvory) v k.ú. Horní Planá k umístění kabelového vedení NN.
celý článek ...


 


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení