Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Archiv článků

Archiv článků


4.zasedání zastupitelstva města

4.zasedání zastupitelstva města07.04.2012 - 21:19 | Přečeteno: 1935x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
ze 4.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 23.února 2011.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. rozpočet na rok 2011 v předloženém znění příjmy 50.432.810,-Kč a výdaje Kč 54.459.206,-Kč při zapojení financování z vlastních zdrojů 4.026.396,- Kč.
1.2. přidělení bytu1+0 v Komenského čp.189 Janu
celý článek ...


FILIPOJAKUBSKÁ NOC "u Stifterů"

<b>FILIPOJAKUBSKÁ NOC</b> <b><i>  " title="FILIPOJAKUBSKÁ NOC "u Stifterů"" class="picture_l shadow" />07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 1982x | Horní Planá | Čarodějnická dílna a rejdiště
pro malé i velké, pro děti i rodiče,
pro čarodějnice, čarodějníky, pro všechny …

30. dubna od 17 hodin až do soumraku
na dvorku v rodném domku Adalberta Stiftera

Přijďte s námi oslavovat, vyrobit si něco čarodějného, odehnat ">
celý článek ...


Hornoplánské listy - duben 2011

Hornoplánské listy - duben  201107.04.2012 - 09:24 | Přečeteno: 2821x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP235.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města vzala na vědomí:
- informaci o návštěvě členů Rady města v Základní škole v Jiráskově ulici.
- informaci vedoucího HSO o přípravě převozu na sezónu 2011.
- informaci ředitele KIC o plánu činnosti v nadcházejícím
celý článek ...


Prosba šumavských smrků

Prosba šumavských smrků07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2434x | Horní Planá | VĚŘÍME ODBORNOSTI LESNÍKŮ
NE VĚDCŮM – KMOTRŮM FANATICKÉ IDEOLOGIE

40% lesů v Národním parku Šumava je již zničeno
60% lesů může zůstat zelených
Prosíme občany, kteří s námi cítí, aby podpořili tuto prosbu
a současné vedení NP Šumava.

Za šumavské smrky:
Petr Martan
celý článek ...


KELTSKÝ TELEGRAF

<b>KELTSKÝ TELEGRAF<b> 07.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2254x | Horní Planá | pro všechny, kteří se na chvíli chtějí vrátit k něčemu z minulosti a možná i sami k sobě …

KELTSKÝ TELEGRAF 2011 … je pokus zrekonstruovat postupné vyslání světelného signálu, kterým si předávaly zprávy keltské kmeny. Tato pradávná technika národa, jež se významně otiskl v naší krajině, ožije
celý článek ...


Hornoplánské listy - březen 2011

Hornoplánské listy - březen  201107.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 3092x | Zpravodaj |

http://www.horniplana.cz/HP234.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města vzala na vědomí:
- rozvrh hodin, kdy užívají sportovní haly členové TJ Smrčina Horní Planá.
- jmenný seznam dlužníků nájemného v bytech obce a výši dlužných částek.


celý článek ...

3.zasedání zastupitelstva města

3.zasedání zastupitelstva města07.04.2012 - 21:21 | Přečeteno: 1961x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
ze 3.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 26.ledna 2011.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. plnění rozpočtu za rok 2010 v předloženém znění: příjmy 201.715.800,34 Kč, výdaje 202.522.669,09 Kč.
1.2. cenu vodného a stočného na rok 2011 ve výši: vodné 35,81 Kč (vč.DPH),
celý článek ...


2.zasedání zastupitelstva města

2.zasedání zastupitelstva města07.04.2012 - 21:20 | Přečeteno: 2029x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 2.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 15.prosince 2010.


1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. rozpočtové provizorium na rok 2011 ve výši &#188; příjmů a výdajů roku 2010 a pověřuje Radu města provedením předpokládaných změn závazných ukazatelů rozpočtu od dnešního zasedání do konce
celý článek ...


8.schůze 2.2.2011 - VÝPIS

8.schůze 2.2.2011 - VÝPIS07.04.2012 - 10:46 | Přečeteno: 1987x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
45. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek p.č.820 a 822/1v k.ú.H.Planá k umístění nového kabelového vedení NN – stavby pod názvem „Jenišov, vývod Lira – kabel NN“ za úplatu 700,-Kč (bez DPH).
46. prodloužení čerpání zbývající části příspěvku poskytnutého městem Horní Planá
celý článek ...


7.schůze 19.1.2011 - VÝPIS

7.schůze 19.1.2011 - VÝPIS05.04.2012 - 09:16 | Přečeteno: 1867x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
42. návrh smlouvy CZ1.14/3.3.00/05.1365 projektu „Horní Planá místo Vaší celoroční dovolené“ včetně přílohy č.9.
43. dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v KIC s A.Brožovou k 31.1.2011.
44. Smlouvu o dílo s firmou Kohout company, s.r.o., Č.Krumlov na zakázku „Rekonstrukce zdravotního střediska Horní Planá
celý článek ...


6.schůze 19.1.2011 - VÝPIS

6.schůze 19.1.2011 - VÝPIS05.04.2012 - 21:52 | Přečeteno: 2032x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
39. informaci vedoucího HSO a MH p.K.Krále o činnosti této organizační složky města.

Rada města SCHVALUJE:
40. Smlouvu o poskytnutí finančního daru ZŠ a MŠ H orní Planá ve výši 20 tis. Kč od firmy Kundrát Transport, s.r.o.
41. vyplacení
celý článek ...


5.schůze 12.1.2011 - VÝPIS

5.schůze 12.1.2011 - VÝPIS06.04.2012 - 22:04 | Přečeteno: 1819x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
30. informaci ředitele KIC o náplni a plánech činnosti zařízení, které vede.
31. výpověď nájemní smlouvy firmou Funy, s.r.o. na pronájem kavárny v KIC.
32. ukončení nájmu nebytových prostor v letním kině k 31.3.2011 výpovědí nájemce - skupiny Dark Shadow (J.Moravec).

celý článek ...


4.schůze 15.12.2010 - VÝPIS

4.schůze 15.12.2010 - VÝPIS05.04.2012 - 09:16 | Přečeteno: 1954x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
27. snížení provozní dotace Základní a mateřské školy H.Planá o 22.931 Kč, tzn. z částky 2.500 tis. Kč na 2.477.069 Kč.
28. Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku k určeného prodeji.
29. Smlouvu o poskytnutí finančního daru 3.000 Kč firmou Kohout company, s.r.o.
celý článek ...


3.schůze 8.12.2010 - VÝPIS

3.schůze 8.12.2010 - VÝPIS07.04.2012 - 12:27 | Přečeteno: 2017x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
19. informaci o výši nájemného v pronajatých prostorách KIC a zdravotního střediska.
20. vyjádření ředitele školy k zápisu z jednání Školské rady dne 4.11.2010.

Rada města SCHVALUJE:
21. přerušení provozu Mateřské školy od 23.12. do 31.12.2010.
22. celoroční odměnu
celý článek ...


2.schůze 1.12.2010 - VÝPIS

2.schůze 1.12.2010 - VÝPIS03.04.2012 - 01:10 | Přečeteno: 2057x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
17. dopis nájemců zdravotního střediska týkající se nekvalitních oken v objektu a nedostatků zjištěných hygienickou kontrolou.

Rada města SCHVALUJE:
18. Mandátní smlouvu s Hydroprůzkumem, Č.Budějovice, s.r.o. na autorský dozor na stavbu „Horní Planá – Hůrka – vrt HPD-1“.
celý článek ...


1.schůze 24.11.2010 - VÝPIS

1.schůze 24.11.2010 - VÝPIS24.03.2012 - 03:30 | Přečeteno: 1944x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
1. Petici Občanského sdružení Olšina, o.s. proti vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů ve vojenském prostoru Boletice.
2. stížnost p.Marka Kociana na problém s volně protékající vodou, která zne-hodnocuje pozemek u jeho rod.domu v Nové ulici.
3. rozhodnutí o navýšení finančních prostředků ze
celý článek ...


Hornoplánské listy - únor 2011

Hornoplánské listy - únor 201107.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2911x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP233.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města vzala na vědomí:
- informaci ředitele KIC o náplni a plánech činnosti zařízení, které vede.
- výpověď nájemní smlouvy firmou Funy, s.r.o. na pronájem kavárny v KIC.
- ukončení nájmu nebytových prostor v letním kině
celý článek ...


Kulturní program KIC na měsíc únor 2011

Kulturní program KIC na měsíc únor 201107.04.2012 - 08:24 | Přečeteno: 2354x | Horní Planá | 5.2. sobota PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ 3 ZEMÍ V LEDNÍ METANÉ
13,00 hod. (náhradní termín 19.2.2011) - zamrzlé jezero Horní Planá

Centrum A.Stiftera ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem Horní Planá a Tělovýchovnou jednotou Horní Planá pořádají přátelské utkání 3 zemí v lední metané.
Utkání se zúčastní
celý článek ...


Hornoplánské listy - leden 2011

Hornoplánské listy - leden 201107.04.2012 - 09:24 | Přečeteno: 3288x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP232.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města schválila:
- Dodatek č.2 Smlouvy o dílo ze dne 5.8.2009 s firmou Tenza, a.s., Brno – „Rekonstrukce kotelny ve městě Horní Planá“.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Českými drahami, a.s., Praha a Městem Horní
celý článek ...


PROGRAM KIC NA MĚSÍC LEDEN 2011

PROGRAM KIC NA MĚSÍC LEDEN 201104.04.2012 - 03:34 | Přečeteno: 2343x | Horní Planá | 12.1. středa SENIOR KLUB S FRANTIŠKEM VOJÍKEM 15,00 hod. - Sál KIC

Program dříve narozených s hudbou, tancem a kvízem.
- Vstupné 40,- Kč


15.1. sobota ZÁBAVNÉ SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE NA LEDĚ - pláž Horní Planá
15,00 hod.
Soutěžní disciplíny: slalom, puk do
celý článek ...


 


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení