Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Archiv článků

Archiv článků


Hornoplánské listy - prosinec 2010

Hornoplánské listy - prosinec 201006.04.2012 - 22:11 | Přečeteno: 3166x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP231.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města schválila:
- Směrnici časového rozlišení předloženou hospodářkou MěÚ.
- zábor části p.č.31/3 v k.ú.H.Planá na uskladnění materiálu a stavbu lešení při rekonstrukci domu Sídliště Míru 295.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Horní
celý článek ...


155.schůze 3.11.2010 - VÝPIS

155.schůze 3.11.2010 - VÝPIS05.04.2012 - 02:09 | Přečeteno: 1907x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
847. Opravu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Horní Planá pro rok 2010.
848. odkoupení části vybavení Caravan kempu od končících nájemců.
849. Nájemní smlouvy na pronájem kempů Liptov a Karavan Jaroslavu Vozkovi, Čkyně.
celý článek ...


154.schůze 27.10.2010 - VÝPIS

154.schůze 27.10.2010 - VÝPIS05.04.2012 - 09:23 | Přečeteno: 1902x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
843. Směrnici časového rozlišení předloženou hospodářkou MěÚ.
844. zábor části p.č.31/3 v k.ú.H.Planá na uskladnění materiálu a stavbu lešení při rekonstrukci domu Sídliště Míru 295.
845. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Horní Planá a SÚS Jihočeského kraje na uložení vodovodu a kanalizace
celý článek ...


153.schůze 20.10.2010 - VÝPIS

153.schůze 20.10.2010 - VÝPIS05.04.2012 - 00:48 | Přečeteno: 1930x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
841. výsledek mimořádné kontroly na Stavebním úřadě MěÚ Horní Planá provedený Krajským úřadem Jihočeského kraje na zjištění kvality výkonu státní správy na úseku územního plánování a aplikace územně plánovací dokumentace do rozhodnutí stavebního úřadu.

Rada města SCHVALUJE:
842. pronájem kempů Liptov
celý článek ...


152.schůze 13.10.2010 - VÝPIS

152.schůze 13.10.2010 - VÝPIS06.04.2012 - 02:36 | Přečeteno: 1930x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
833. plnění rozpočtu za období I. – IX.2010.
834. dopis manž.Romancových ve věci neschválené výměny bytů.

Rada města SCHVALUJE:
835. výsledek hodnocení veřejné zakázky na „Zpracování územního plánu města Horní Planá“ – 1. Atelier 8000, s.r.o., Č.Budějovice; 2. SP studio,
celý článek ...


151.schůze 6.10.2010 - VÝPIS

151.schůze 6.10.2010 - VÝPIS05.04.2012 - 09:26 | Přečeteno: 1953x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
828. informaci ředitele KIC o účasti na akci Jihočeský kompas v Českých Budějovicích.
829. plán investic firmy Čevak na hornoplánsku v roce 2011.

Rada města SCHVALUJE:
830. pronájem místnosti v letním kině hudební skupině Dark Shadow (Jan Moravec) za úhradu
celý článek ...


150.schůze 29.9.2010 - VÝPIS

150.schůze 29.9.2010 - VÝPIS07.04.2012 - 21:46 | Přečeteno: 1910x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
824. výsledky výběrových řízení na dodavatele staveb „Horní Planá-Hůrka-vrt HPD-1“ a „Propojení cyklistické stezky Horní Planá“

Rada města SCHVALUJE:
825. opravu šindelové krytiny na obvodové zdi dvora Stifterova rodného domku.
826. ukončení nájemní smlouvy s p.J.Holoubkem na garáž za čp.4
celý článek ...


149.schůze 22.9.2010 - VÝPIS

149.schůze 22.9.2010 - VÝPIS28.03.2012 - 20:32 | Přečeteno: 1936x | Horní Planá | Rada města NEMÁ NÁMITEK:
813. proti zařazení oboru speciální škola do rejstříku Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Sídliště Míru 40, Horní Planá .
814. k plánovanému převodu pozemků p.č.1728/9 a 1728/10 v k.ú.H.Planá, protože nedochází ke kolizi ohledně budoucího využití dle schváleného územního plánu.


celý článek ...


1.zasedání zastupitelstva města

1.zasedání zastupitelstva města07.04.2012 - 21:33 | Přečeteno: 2137x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Horní Planá
konaného dne 10.listopadu 2010.

1. Zastupitelstvo města zvolilo:

(v souladu s § 84 odst.2 m) zák.č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů)

1.1. starostou města pana Jiřího HŮLKU

1.2. místostarostou
celý článek ...


37.zasedání zastupitelstva města

37.zasedání zastupitelstva města07.04.2012 - 21:22 | Přečeteno: 2327x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 37.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 29.září 2010.


1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. rozpočtové opatření č.2 - příjmy 56.862.198,- Kč, výdaje 58.983.442,50 Kč, financování 2.121.244,50 Kč.
1.2. přidělení bytu 1+0 č.1 v Komenského čp.189 Janu Kolouchovi, bytu 1+0 č.2 v
celý článek ...


Hornoplánské listy - listopad 2010

Hornoplánské listy - listopad 201006.04.2012 - 22:08 | Přečeteno: 6378x | Zpravodaj |

http://www.horniplana.cz/HP230.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- výsledky výběrových řízení na dodavatele staveb „Horní Planá-Hůrka-vrt HPD-1“ a „Propojení cyklistické stezky Horní Planá“.
- informaci ředitele KIC o účasti na akci Jihočeský kompas v Českých Budějovicích.
celý článek ...


*ADVENTNÍ *LIDOVÝ *J A R M A R K*

<b>*ADVENTNÍ *LIDOVÝ *J A R M A R K*</b> 04.04.2012 - 03:34 | Přečeteno: 2394x | Horní Planá | k zahájení adventu v sobotu 27. listopadu 2010

v Rodném domku Adalberta Stiftera

10 - 19 hodin:

místní a regionální řemesla a dovednosti pod rukama tvůrců
*
lidový trh s originálním zbožím a dárky
*
celý článek ...


Kulturní program KIC na měsíc listopad 2010

Kulturní program KIC na měsíc listopad 201004.04.2012 - 03:34 | Přečeteno: 2120x | Horní Planá | 3.11. středa PODZIMNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ HORNÍ PLANÁ - sál KIC
17,00 hod.
- Vstupné dobrovolné

5.11. pátek LUBOŠ POSPÍŠIL A 5 P - Sál KIC
20,00 hod.
Koncert legendárního zpěváka, který slaví na této koncertní šňůře své 60. narozeniny.
- Vstupné 100,-
celý článek ...


KEMPY - pronájem

KEMPY - pronájem06.04.2012 - 00:19 | Přečeteno: 4003x | Horní Planá | MĚSTO HORNÍ PLANÁ
pronajme

2 KEMPY U LIPENSKÉHO JEZERA

Telefon: 380 72 44 10, 604 214 159
e-mail: mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz


PODMÍNKY PRONÁJMU
rekreačních zařízení

1. Roční nájemné (minimální): - kemp LIPTOV 550 tis. Kč

celý článek ...


Hornoplánské listy - říjen 2010

Hornoplánské listy - říjen  201006.04.2012 - 22:15 | Přečeteno: 3971x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP229.pdf


ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- stížnost na vlhkost v bytě v čp.189 a předává ji k vyřízení odboru MH.
- informaci o dlužnících nájemného v bytech města.
- záměr nového vedení Dětského domova, Základní školy a
celý článek ...


50 LET MUZEJNÍHO PAMÁTNÍKU V RODNÉM DOMĚ ADALBERTA STIFTERA

50 LET MUZEJNÍHO PAMÁTNÍKU V RODNÉM DOMĚ ADALBERTA STIFTERA07.04.2012 - 19:52 | Přečeteno: 2261x | Horní Planá | Srdečně zveme na
„Narozeninový koláč“
při příležitosti 50 let od otevření
Muzejního památníku v Rodném domě Adalberta Stiftera
ve výroční den 23. října 2010 od 15 hodin.

Těšíme se na setkání.

Zájemci „o pronášení přípitků“ se mohou přihlašovat
celý článek ...


148.schůze 8.9.2010 - VÝPIS

148.schůze 8.9.2010 - VÝPIS02.04.2012 - 19:48 | Přečeteno: 1983x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
809. Smlouvu o reklamě s firmou .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. o její propagaci v rámci Triatlonového závodu tří zemí.
810. členy výběrové komise (J.Hůlka, M.Čerkl, B.Králíček, náhr.-J.Mikešová) na zajištění dodavatele na akci „Horní Planá – Hůrka – vrt HPD-1“ a obeslání těchto tří firem: Stavební
celý článek ...


147.schůze 1.9.2010 - VÝPIS

147.schůze 1.9.2010 - VÝPIS01.04.2012 - 16:43 | Přečeteno: 1888x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
805. výjimku v počtu zapsaných žáků ve třídách MŠ pro školní rok 2010/11.
806. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemek parc.č.1180/1 v k.ú.Horní Planá (Hodňov) k umístění sloupu NN.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
807. stížnost I.Irové na vlhkost
celý článek ...


146.schůze 18.8.2010 - VÝPIS

146.schůze 18.8.2010 - VÝPIS28.03.2012 - 22:50 | Přečeteno: 1963x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
799. Smlouvu o dílo s ing.L.Zenklem, ZESA, Č.Budějovice na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro cyklostezku na levém břehu Lipna (Hory – Jenišov) včetně inženýrské činnosti.
800. Mandátní smlouvu se Stavební poradnou, s.r.o., Č.Budějovice – uspořádání zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zpracování územního plánu města
celý článek ...


145.schůze 4.8.2010 - VÝPIS

145.schůze 4.8.2010 - VÝPIS04.04.2012 - 17:21 | Přečeteno: 1944x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
791. pronájem pozemků p.č.905/2 a 915/6 v k.ú.Horní Planá (Hůrka) firmě TOMY CZ, s.r.o. za 10.000,-Kč ročně.
792. umístění internetového zařízení a vstup na KIC a bytovky v majetku města s tím, že bude uzavřena smlouva o umístění zařízení a odběru el.energie.
793. zpracování
celý článek ...


 


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení