Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Archiv článků

Archiv článků


140.schůze 9.6.2010 - VÝPIS

140.schůze 9.6.2010 - VÝPIS01.04.2012 - 12:53 | Přečeteno: 1904x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
770. uzavření Smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení firmou ONYX wood, s.r.o., Prachatice na stavební zakázku „Regenerace Sídliště Míru Horní Planá – dětské hřiště“ za celkovou cenu 999.943,-Kč vč.DPH.
771. připomínky obce k pozemkové úpravě v k.ú.Pernek.
772. odstranění prvních dvou řad sedaček
celý článek ...


139.schůze 2.6.2010 - VÝPIS

139.schůze 2.6.2010 - VÝPIS04.04.2012 - 08:25 | Přečeteno: 1839x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
761. jmenný seznam dlužníků nájemného v bytech obce.
762. stížnost majitelů domů v chatové oblasti Karlovy Dvory II a pověřuje tajemníka jejím vyřízením.

Rada města SCHVALUJE:
763. prodloužení nájemní smlouvy I.Trančíkové v čp.189 o 3 měsíce a způsob úhrady dlužné
celý článek ...


138.schůze 19.5.2010 - VÝPIS

138.schůze 19.5.2010 - VÝPIS01.04.2012 - 11:15 | Přečeteno: 1897x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
755. neinvestiční náklady na 1 žáka v ZŠ Horní Planá za rok 2009.
756. přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin od 2.8. do 27.8.2010.
757. Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru MŠ H.Planá Závodním výborem VLS ČR, s.p. H.Planá.
758. umístění letního
celý článek ...


Hornoplánské listy - červenec 2010

Hornoplánské listy - červenec  201004.04.2012 - 03:35 | Přečeteno: 2938x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/hp226.pdf


ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- jmenný seznam dlužníků nájemného v bytech obce.
- stížnost majitelů domů v chatové oblasti Karlovy Dvory II a pověřuje tajemníka jejím vyřízením.

Rada města schválila:
- pořízení kuchyňských linek
celý článek ...


Hornoplánské listy - červen 2010

Hornoplánské listy - červen  201004.04.2012 - 03:35 | Přečeteno: 2637x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/hp225.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- rozpočet Markétské pouti a hornoplánské letní menu 2010.
- program akce „Kulturní dny pod Třístoličníkem“ a účast zástupců města na zahájení dne 6.5.2010 v Neureuichenau.
- dopis k usnesení z 34.zasedání zastupitelstva
celý článek ...


Program KIC na měsíc červen 2010

Program KIC na měsíc červen 201004.04.2012 - 16:33 | Přečeteno: 2074x | Horní Planá | 1.6.-30.6. VÝSTAVA OBRAZŮ – JIŽNÍ ČECHY – Galerie KIC
18,00 hod.
Vernisáž obrazů Karly Jarošové (ČB) a Ludmily Mazancové (ČB).

4.6. pátek ZAHÁJENÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZONY -Videodiskotéka DJ´ Káti – Letní kino
20,00 hod.
Videodiskotéka na Letním kině v uzavřeném stanu, nabídne moderní hity
celý článek ...


137.schůze 5.5.2010 - VÝPIS

137.schůze 5.5.2010 - VÝPIS05.04.2012 - 09:28 | Přečeteno: 1980x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
747. dopis J.Balcara k usnesení z 34.zasedání zastupitelstva města ve věci jeho stížnosti.
748. sdělení Správy NPŠ ve věci přenesení kompetence povolování výjimek ze zákazů ve zvláště chráněných územích.
749. prověrku BOZP na zařízeních ZŠ Horní Planá.

Rada města SCHVALUJE:
celý článek ...


136.schůze 28.4.2010 - VÝPIS

136.schůze 28.4.2010 - VÝPIS05.04.2012 - 09:18 | Přečeteno: 1961x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
745. program akce „Kulturní dny pod Třístoličníkem“ a účast zástupců města na zahájení dne 6.5.2010 n Neureuichenau.

Rada města SCHVALUJE:
746. revokaci usnesení č.736 ze 14.4.t.r.
celý článek ...


135.schůze 21.4.2010 - VÝPIS

135.schůze 21.4.2010 - VÝPIS05.04.2012 - 02:53 | Přečeteno: 1878x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
742. rozpočet Markétské pouti a hornoplánské letní menu 2010.

Rada města SCHVALUJE:
743. žádost Z.Růžičky, Č.Budějovice o pronájem části pozemku Povodí Vltavy na Jenišově za účelem zřízení půjčovny rybářských a sportovních potřeb s tím, že tento pozemek zůstane veřejně přístupný.

celý článek ...


134.schůze 14.4.2010 - VÝPIS

134.schůze 14.4.2010 - VÝPIS05.04.2012 - 14:13 | Přečeteno: 1919x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
736. podnájem bytu č.1 v budově ZŠ, Jiráskova ul. sl.B.Chadtové na dobu 1.5.2010 – 30.4.2011.
737. projekt prevence kriminality „Bezpečné místo k setkání“ a vyčleňuje vlastní spoluúčast obce ve výši 22.500,-Kč.
738. uzavření Mandátních smluv se Stavební poradnou, s.r.o., Č.Budějovice na zadání veřejných zakázek
celý článek ...


34.zasedání zastupitelstva města

34.zasedání zastupitelstva města07.04.2012 - 21:23 | Přečeteno: 2023x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 34.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 14.dubna 2010.

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1.1. zprávu o vyřešení měření spotřeby tepla na větvi „C“ (dopočet metodou Stein) a informaci o stavu projektu „Rekonstrukce kotelny“ podpořeného ze Státního fondu životního prostředí ČR v
celý článek ...


Hornoplánské listy - květen 2010

Hornoplánské listy - květen  201006.04.2012 - 22:15 | Přečeteno: 3433x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP224.pdf


ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- žádost Místní organizace ČRS o financování opravy výpustě rybníka v Perneku.
- informaci ing.L.Ošťádala o obecních lesích: stav porostů a zalesňování, cena prodávaného dřeva atd.

Rada města schválila:
-
celý článek ...


MUZEJNÍ VÍKEND S MUZEJNÍ NOCÍ

<b>MUZEJNÍ VÍKEND S MUZEJNÍ NOCÍ</b> 07.04.2012 - 11:14 | Přečeteno: 2085x | Horní Planá | Památník – Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané

15. – 16. května 2010 Muzejní víkend
k Mezinárodnímu dni muzeí
Téma: Muzea pro sociální harmonii
s „otevřenými dveřmi“ 10-12,30 / 13,30-18 hodin


V sobotu 15. května 2010 Muzejní noc k Festivalu muzejních
celý článek ...


Kulturní program KIC na měsíc květen 2010

Kulturní program KIC na měsíc květen 201004.04.2012 - 03:35 | Přečeteno: 2181x | Horní Planá | 1.5. sobota „S KOLEM K ŠUMAVSKÉMU MOŘI“ - Hotel Wellness Frymburk
10,00 hod.
Start Oficiálního zahájení cykloturistické sezony v Jihočeském kraji pod názvem „S kolem k šumavskému moři“.Trasa vede z Frymburku do Frýdavy, dále přes Kyselov, Přední Zvonkovou , převozem z Bližší Lhoty do Horní Plané. Poté přes
celý článek ...


33.zasedání zastupitelstva města

33.zasedání zastupitelstva města04.04.2012 - 22:51 | Přečeteno: 2125x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 33.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 6.dubna 2010.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. přijetí podpory ze SFŽP na akci „Rekonstrukce kotelny ve městě Horní Planá“ a Smlouvu č.07001233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
celý článek ...


32.zasedání zastupitelstva města

32.zasedání zastupitelstva města05.04.2012 - 18:53 | Přečeteno: 2014x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 32.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 3.března 2010.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. rozpočet na rok 2010 příjmy a výdaje ve výši 79.149.397,-Kč při zapojení financování konečného zůstatku na bankovních účtech 8.808.130,-Kč, dlouhodobého úvěru -19.039.364,-Kč, krátkodobého úvěru 9.975.870,-Kč.
1.2. přidělení bytu
celý článek ...


133.schůze 7.4.2010 - VÝPIS

133.schůze 7.4.2010 - VÝPIS05.04.2012 - 13:58 | Přečeteno: 1856x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
729. žádost Místní organizace ČRS o financování opravy výpustě rybníka v Perneku.
730. informaci ing.L.Ošťádala o obecních lesích: stav porostů a zalesňování, cena prodávaného dřeva atd.

Rada města SCHVALUJE:
731. dle žádosti p.K.Kukačky uložení 2 ks stavebních buněk na pozemku
celý článek ...


132.schůze 24.3.2010 - VÝPIS

132.schůze 24.3.2010 - VÝPIS06.04.2012 - 01:29 | Přečeteno: 1918x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
724. uložení materiálu na parkovišti u pláže firmě Edikt, a.s., Č.Budějovice od 29.3. do 7.5.2010.
725. Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na parc.č.K.N.823/2 (Jenišov – půjčovna), parc.č.318/1 (MK Profi) a parc.č.715/1 (ul.V Domkách) vše v k.ú. Horní Planá k umístění kabelů NN.

celý článek ...


131.schůze 17.3.2010 - VÝPIS

131.schůze 17.3.2010 - VÝPIS06.04.2012 - 17:21 | Přečeteno: 1985x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
715. odpověď ministra průmyslu a obchodu ing.V.Tošovského starostovi na dopis vyjadřující nesouhlas s pracemi souvisejícími s posuzováním lokality pro umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů ve vojenském újezdu Boletice.
716. oznámení o konání shromáždění SPO Zemanovci dne 19.3.t.r.

Rada města SCHVALUJE:

celý článek ...


130.schůze 3.3.2010 - VÝPIS

130.schůze 3.3.2010 - VÝPIS05.04.2012 - 13:11 | Přečeteno: 2015x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
708. zprávu o činnosti Městské knihovny v H.Plané v r.2009.

Rada města SCHVALUJE:
709. udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na linku 330003 Frymburk - Černá v Poš. - Horní Planá firmě ČSAD Autobusy Č.Budějovice, a.s.
710. uzavření
celý článek ...


 


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení