Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Archiv článků

Archiv článků


Hornoplánské listy - duben 2010

Hornoplánské listy - duben  201004.04.2012 - 03:35 | Přečeteno: 2905x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP223.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města vzala na vědomí:
- zprávu o činnosti Městské knihovny v H.Plané v r.2009.
- odpověď ministra průmyslu a obchodu ing.V.Tošovského na dopis vyjadřující nesouhlas s pracemi souvisejícími s posuzováním lokality pro umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
celý článek ...


PROGRAM KIC NA MĚSÍC DUBEN 2010

PROGRAM KIC NA MĚSÍC DUBEN 2010 05.04.2012 - 09:27 | Přečeteno: 2018x | Horní Planá | 1.4. čtvrtek VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ - Galerie KIC
17,00 hod.
„Shan“, autora Dušana de Carli.
Výstava potrvá do 30.4.2010.

3.4. sobota HISTORICKÉ LYŽOVÁNÍ - sraz u radnice, lyžování na Střelnici
11,00 hod.
Ski Klub 1930 se dělí na labutě a šípy. Poslední zbytky
celý článek ...


Hornoplánské listy - duben 2010

Hornoplánské listy - duben  201020.03.2012 - 22:53 | Přečeteno: 2032x | Zpravodaj | ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- zprávu o činnosti Městské knihovny v H.Plané v r.2009.
- odpověď ministra průmyslu a obchodu ing.V.Tošovského na dopis vyjadřující nesouhlas s pracemi souvisejícími s posuzováním lokality pro umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů ve vojenském újezdu Boletice - další
celý článek ...


129.schůze 17.2.2010 - VÝPIS

129.schůze 17.2.2010 - VÝPIS01.04.2012 - 06:24 | Přečeteno: 1975x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
706. zprávu ze setkání Správy úložišť radioaktivních odpadů se starosty a zastupiteli okolí VÚ Boletice.

Rada města NESCHVALUJE:
707. užití znaku města firmou Aktiv 95 Opava, s.r.o.
celý článek ...


128.schůze 10.2.2010 - VÝPIS

128.schůze 10.2.2010 - VÝPIS06.04.2012 - 13:03 | Přečeteno: 1828x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
703. zprávu o činnosti KIC za uplynulých 14 dnů.
704. informaci o řešení problému měření spotřeby tepla na Sídlišti Míru.

Rada města SCHVALUJE:
705. rozdělení parcely KN 536/1 v k.ú.Horní Planá a přesunutí nově vzniklé parcely do k.ú.Pernek.
celý článek ...


127.schůze 3.2.2010 - VÝPIS

127.schůze 3.2.2010 - VÝPIS07.04.2012 - 08:57 | Přečeteno: 1867x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
698. uzavření nájemní smlouvy na byt č.14 v čp.305, Sídliště Míru na 1 rok.
699. pronájem místnosti v letním kině pro účely zkušebny hudební skupiny pouze za úhradu provozních nákladů.
700. možnost čerpání zbývající části loni poskytnutého příspěvku Spolku pro obnovu a rozvoj Stifterova
celý článek ...


126.schůze 27.1.2010 - VÝPIS

126.schůze 27.1.2010 - VÝPIS31.03.2012 - 20:23 | Přečeteno: 1916x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
695. projekt prevence kriminality „Bezpečné místo k setkání“ a vyčleňuje 14.000,-Kč jako spoluúčast obce.
696. ukončení smlouvy o nájmu pozemku p.č.1564/1 v k.ú.H.Planá.
697. služební cestu pracovníků KIC na veletrh cestovního ruchu v Praze.
celý článek ...


125.schůze 20.1.2010 - VÝPIS

125.schůze 20.1.2010 - VÝPIS06.04.2012 - 01:27 | Přečeteno: 1881x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
690. sdělení o zhodnocení bezpečnostní situace služebního obvodu Policie ČR Horní Planá za r.2009.
691. průběžnou zprávu za malý projekt Crosstriathlon tří zemí konaný v r.2009.

Rada města SCHVALUJE:
692. Smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení firmou Corpus, s.r.o.,
celý článek ...


124.schůze 13.1.2010 - VÝPIS

124.schůze 13.1.2010 - VÝPIS05.04.2012 - 09:31 | Přečeteno: 1846x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
679. úhradu dlužné částky nájemného ve 12 pravidelných měsíčních splátkách dle žádosti manž.Zelových, Sídl.Míru 305, pod podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (do 31.12.2010).
680. dodatek k nájemní smlouvě s Regionálním muzeem v Č.Krumlově – nájemné na r.2010 činí 60.954,-Kč.
681. rozpočtové opatření
celý článek ...


31.zasedání zastupitelstva města

31.zasedání zastupitelstva města03.04.2012 - 00:04 | Přečeteno: 2015x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 31.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 27.ledna 2010.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. plnění rozpočtu za rok 2009 .
1.2. zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2010 a pověřuje starostu jednáním úvěru dle financování pol.8123.
1.3. zpětný převod pozemku p.č. KN
celý článek ...


Hornoplánské listy - březen 2010

Hornoplánské listy - březen  201006.04.2012 - 22:09 | Přečeteno: 2646x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/HP222.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- zprávu o činnosti KIC za uplynulých 14 dnů.
- informaci o řešení problému měření spotřeby tepla na Sídlišti Míru.
- zprávu ze setkání Správy úložišť radioaktivních odpadů se starosty a zastupiteli okolí
celý článek ...


Program KIC na měsíc březen 2010

Program KIC na měsíc březen 201004.04.2012 - 03:35 | Přečeteno: 2058x | Horní Planá | 5.3. pátek VERNISÁŽ JAKUBA HARDTA - Galerie KIC
17,00 hod.
Jakub Hardt Vás zve na vernisáž s vínem, džusem, hudbou a pohledem na výtvarno trochu po svém.
Autorská výstava obrazů a dětských prací. Výstava potrvá do 31.3.2010.

5.3. pátek MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN - sál KIC
celý článek ...


Hornoplánské listy - únor 2010

Hornoplánské listy - únor  201005.04.2012 - 09:32 | Přečeteno: 2897x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/hp221.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- návrh vedoucího HSO na personální obsazení převozu a pracovní dobu převozníků.
- dopis firmy M.A.X.mp, s.r.o. ve věci ukončení pronájmu obchodu SPAR.
- sdělení o zhodnocení bezpečnostní situace služebního obvodu Policie ČR
celý článek ...


HORNOPLÁNSKÝ MASOPUST

HORNOPLÁNSKÝ MASOPUST04.04.2012 - 18:28 | Přečeteno: 1958x | Horní Planá | Srdečně zveme na
HORNOPLÁNSKÝ MASOPUST
jež pro všeobecné blaho naší slavné obce
vystrojen a přiměřenými obřady oslavován bude
v sobotu 13. února 2010

dle masopustního pořádku:

v 8 hodin u radnice:
- žádání rychtáře o masopustní
celý článek ...


Kulturní program KIC na měsíc únor 2010

Kulturní program KIC na měsíc únor 201005.04.2012 - 09:11 | Přečeteno: 2027x | Horní Planá | 1.2. - 28.2. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANA ŠTĚTINY - Galerie KIC
Výstava legendárního hornoplánského fotografa zachycuje
momentky ze života lidí i našeho města.
Na výstavě bude umístěna bedna s fotkami , ze které je možno odnést si své fotografie domů.

10.2.středa ZÁJEZD PRO PŘEDPLATITELE MĚSTSKÉHO DIVADLA
celý článek ...


Pronájem nebytových prostor

Pronájem nebytových prostor04.04.2012 - 03:35 | Přečeteno: 2171x | Horní Planá | MĚSTO HORNÍ PLANÁ
PRONAJME
nebytové prostory v čp.53
(obchod SPAR)
o výměře 261 m2
celý článek ...


30.zasedání zastupitelstva města

30.zasedání zastupitelstva města29.03.2012 - 07:24 | Přečeteno: 2016x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 30.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 16.prosince 2009.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. rozpočtové opatření č.4 – detailní rozpis rozpočtových změn je přílohou k zápisu z dnešního zasedání.
1.2. rozpočtové provizorium na rok 2010 ve výši jedné čtvrtiny příjmů i výdajů
celý článek ...


123.schůze 30.12.2009 - VÝPIS

123.schůze 30.12.2009 - VÝPIS04.04.2012 - 02:55 | Přečeteno: 1986x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
674. pronájem části pozemku p.č.210/3 v k.ú.H.Planá J.Tahotnému, H.Planá.
675. pronájem stánku č.3 na tržnici ing.M.Maťovi od 1.1. do 31.12.2010 za 10.000,-Kč.
676. pronájem kempů Petrovi a Zlatuši Anderlovým od 1.1. do 31.10.2010:
Caravancamping 700 tis.Kč; Liptov 550 tis.Kč.
677. vedení účetnictví
celý článek ...


122.schůze 16.12.2009 - VÝPIS

122.schůze 16.12.2009 - VÝPIS05.04.2012 - 09:25 | Přečeteno: 1842x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
671. odpis faktury č.8113 ve výši 1810,- Kč.
672. převod provozní dotace ve výši 61.543,- Kč do fondu reprodukce majetku na základě žádosti ZŠ.
673. zajištění činnosti koordinátora BOZP pro realizaci díla Rekonstrukce kotelny H.Planá za 106 tis.Kč (+DPH).
celý článek ...


121.schůze 9.12.2009 - VÝPIS

121.schůze 9.12.2009 - VÝPIS04.04.2012 - 02:52 | Přečeteno: 2026x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
661. potvrzení 1.JVS o změně cen vodného a stočného a výše nájemného vodohospodářského majetku (846 tis.Kč bez DPH).

Rada města SCHVALUJE:
662. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemek p.č.997//1 v k.ú.Horní Planá (Jelm – vedení NN).
663.
celý článek ...


 


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení