Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Archiv článků

Archiv článků


26.zasedání zastupitelstva města

26.zasedání zastupitelstva města05.04.2012 - 09:25 | Přečeteno: 1912x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 26.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 24.června 2009.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. Závěrečný účet města za rok 2008.
1.2. Rozpočtové opatření č.2:
příjmy 1.251.112,- Kč, výdaje 1.028.153,-Kč, financování -222.959,-Kč.
1.3. prodej pozemků: část pozemku p.č. 881/156 a 884/1
celý článek ...


25.zasedání zastupitelstva města

25.zasedání zastupitelstva města05.04.2012 - 09:27 | Přečeteno: 2078x | Horní Planá | VÝPIS USNESENÍ
z 25.zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 27.května 2009.

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1.1. připomínky občanů k projektu a požaduje relevantní připomínky zapracovat do návrhu.
1.2. Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Horní Planá za rok 2008.

2.
celý článek ...


112.schůze 9.9.2009 - VÝPIS

112.schůze 9.9.2009 - VÝPIS03.04.2012 - 16:17 | Přečeteno: 1994x | Horní Planá | Rada města SCHVALUJE:
613. změnu věcných darů pro nové občánky obce dle návrhu SPOZ.
celý článek ...


111.schůze 2.9.2009 - VÝPIS

111.schůze 2.9.2009 - VÝPIS06.04.2012 - 22:31 | Přečeteno: 1891x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
608. vyjádření ředitele Domova důchodců k žádosti p.J.Šima o přenechání bytu obce do nájmu.

Rada města SCHVALUJE:
609. uzavření sponzorské smlouvy na odběr 10 ks publikace za 3.500,-Kč „Jižní Čechy-přírodní oblasti“, kterou vydává Občanské sdružení Sdružené lesy Ledenice a Borovany.

celý článek ...


110.schůze 19.8.2009 - VÝPIS

110.schůze 19.8.2009 - VÝPIS05.04.2012 - 09:15 | Přečeteno: 1866x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
604. žádost o stanovení podmínek ke zpracování pozemkové úpravy v k.ú. Horní Planá.

Rada města SCHVALUJE:
605. Smlouvu o nájmu nebyt.prostor v KIC se ZUŠ Č.Krumlov.
606. Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu prodejny v letním kině.
607. zajištění
celý článek ...


109.schůze 5.8.2009 - VÝPIS

109.schůze 5.8.2009 - VÝPIS05.04.2012 - 09:31 | Přečeteno: 1827x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
595. dopis Archeologického ústavu AV ČR o ochraně archeologické nemovité památky hrad Hausberk u Perneku.
596. dopis ZV OO zaměstnanců Města H.Planá a pověřuje tajemníka MěÚ vyřízením.
597. poskytnutí sponzorských příspěvků MŠ.

Rada města SCHVALUJE:
598. prodloužení nájemní smlouvy
celý článek ...


108.schůze 22.7.2009 - VÝPIS

108.schůze 22.7.2009 - VÝPIS01.04.2012 - 16:41 | Přečeteno: 1875x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
583. plnění rozpočtu města za 1.pololetí 2009.
584. informaci starosty o jednání s odběrateli tepla z městské kotelny dne 20.7.t.r.
585. stížnost dr.I.Haldové ve věci stavby pivního stanu.
586. dopis Správy úložišť radioaktivních odpadů týkající se vojenského újezdu Boletice.
587.
celý článek ...


107.schůze 8.7.2009 - VÝPIS

107.schůze 8.7.2009 - VÝPIS01.04.2012 - 16:23 | Přečeteno: 1775x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
575. odstoupení firmy SaM silnice a mosty, a.s., Česká Lípa od smlouvy na stavbu „Kanalizace H.Planá – Pihlov –I.etapa“.
576. Protokol Správy NP a ChKOŠ – vypořádání připomínek a schválení plánu péče o přírodní rezervaci Ježová.
577. dopis odběratelů tepla ve věci
celý článek ...


106.schůze 24.6.2009 - VÝPIS

106.schůze 24.6.2009 - VÝPIS05.04.2012 - 09:31 | Přečeteno: 1741x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
566. informaci o leteckém geofyzikálním průzkumu v regionu obce v období červen-červenec t.r.
567. dopis p.P.Nové ve věci úklidu pozemku obce u jejího domu.

Rada města SCHVALUJE:
568. smlouvu s firmou FUNY, s.r.o. (jednatel M.Černík – viz usn.č.524) o nájmu
celý článek ...


105.schůze 10.6.2009 - VÝPIS

105.schůze 10.6.2009 - VÝPIS06.04.2012 - 01:58 | Přečeteno: 1810x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
561. Rezoluci za účelem zabránění geologického průzkumu v souvislosti s budováním konečného úložiště jaderného odpadu u Horní Plané, na níž se jednohlasně usneslo všech 111 euroregionálních členských obcí Mühlviertlu.

Rada města SCHVALUJE:
562. uzavření Mandátní smlouvy se Stavební poradnou, s.r.o., Č.Budějovice
celý článek ...


104.schůze 3.6.2009 - VÝPIS

104.schůze 3.6.2009 - VÝPIS22.03.2012 - 13:35 | Přečeteno: 1825x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
554. návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny od firmy E.ON.
555. zprávu starosty ze schůze SLO na Lipně.
556. výpověď nájemní smlouvy na ubytovnu na Sídlišti Míru.

Rada města SCHVALUJE:
557. pronájem části p.č.776 na Jenišově (k.ú.H.Planá) p.Z.Trávníčkovi,
celý článek ...


103.schůze 27.5.2009 - VÝPIS

103.schůze 27.5.2009 - VÝPIS03.04.2012 - 14:46 | Přečeteno: 1843x | Horní Planá | Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
548. dopis p.J.Balcara ve věci nesouhlasu se stavbou RD Na Výsluní.

Rada města SCHVALUJE:
549. přílohu č.1 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady ve Sběrném dvoře s firmou .A.S.A. Č.Budějovice.
550. uzavření smlouvy s Josefem Macháčkem na provedení
celý článek ...


Hornoplánské listy - září 2009

Hornoplánské listy - září 200906.04.2012 - 07:34 | Přečeteno: 2533x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/hp216.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- dopis Archeologického ústavu AV ČR o ochraně archeologické nemovité památky hrad Hausberk u Perneku.
- poskytnutí sponzorských příspěvků MŠ.
- žádost o stanovení podmínek ke zpracování pozemkové úpravy v k.ú. Horní Planá.
celý článek ...


DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - VÍKEND OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK V HORNÍ PLANÉ

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - VÍKEND OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK V HORNÍ PLANÉ05.04.2012 - 09:12 | Přečeteno: 2202x | Horní Planá | O víkendu 12. - 13. září 2009 se v Horní Plané a v okolních osadách opět připojíme ke „Dnům evropského dědictví“ na národní téma letošního ročníku „Památky měřené časem“.

Jelikož jsou památky důležitou součástí dějin i našeho městečka, chceme Vás srdečně pozvat k jejich navštívení.
celý článek ...


RAIFFEISEN 3 - LÄNDER CROSSTRIATHLON/ TŘÍ ZEMÍ 2012

RAIFFEISEN 3 - LÄNDER CROSSTRIATHLON/ TŘÍ ZEMÍ 201206.04.2012 - 01:15 | Přečeteno: 2135x | Horní Planá |

Další ročník 3LCrosstriathlonu tří zemí proběhne v sobotu 19.srpna 2012.
Start jako vždy ve 12,00 hodin v Horní Plané na pláži, následuje ,,bike“ část do Wegscheidu a závěrečný běh do cíle v Kollerschlagu, kde tisícovka návštěvníků slavností městyse a sportovců znovu zažije okamžiky vzrušení doběhu do cíle závodu.
celý článek ...


Hornoplánské listy - srpen 2009

Hornoplánské listy - srpen 200905.04.2012 - 09:07 | Přečeteno: 2690x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/hp215.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- informaci o leteckém geofyzikálním průzkumu v regionu obce v období červen-červenec t.r.
- dopis ve věci úklidu pozemku obce u soukromého domu.
- odstoupení firmy SaM silnice a mosty, a.s., Česká Lípa
celý článek ...


Hornoplánské listy - červenec 2009

Hornoplánské listy - červenec 200904.04.2012 - 03:36 | Přečeteno: 2887x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/hp214.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- žádost nájemce kempu Jenišov o snížení nájemného.
- výsledek prověrky BOZP v Základní a mateřské škole Horní Planá.
- dopis ve věci nesouhlasu se stavbou RD Na Výsluní.
- návrh smlouvy
celý článek ...


VOLNÉ MÍSTO

VOLNÉ MÍSTO05.04.2012 - 12:55 | Přečeteno: 2062x | Horní Planá | MĚSTO HORNÍ PLANÁ
přijme
PRACOVNÍKA PŘEVOZU
na dobu určitou
Přihlášky přijímá do 10.7.2009
Hospodářsko správní odbor MěÚ Horní Planá,
Náměstí 54, 382 26 H.Planá.
Tel.380724418, e-mail: hso@horniplana.cz
celý článek ...


VOLNÉ MÍSTO

VOLNÉ MÍSTO05.04.2012 - 09:08 | Přečeteno: 1892x | Horní Planá | MĚSTO HORNÍ PLANÁ
přijme
PRACOVNÍKA PŘEVOZU
na dobu určitou
Přihlášky přijímá do 10.7.2009
Hospodářsko správní odbor MěÚ Horní Planá,
Náměstí 54, 382 26 H.Planá.
Tel.380724418, e-mail: hso@horniplana.cz
celý článek ...


Hornoplánské listy - červen 2009

Hornoplánské listy - červen 200904.04.2012 - 03:36 | Přečeteno: 2926x | Zpravodaj | http://www.horniplana.cz/hp213.pdf

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- zprávu p.L.Štěpánka o činnosti KIC v tomto roce.
- Zprávu nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města k 31.12.2008.
- nabídku firmy E.on na dodávku elektřiny na rok 2010.
- text otevřeného
celý článek ...


 


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení