Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Městský úřad -> Dokumenty a formuláře

Dokumenty a formuláře

Finanční odbor

Rozpočtové opatření č.5/2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018
Rozpočtové opatření č.2/2018
Rozpočtové opatření 1/2018
Rozpočet ZŠ a MŠ Horní Planá na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Horní Planá
Rozpočet 2018
Rozpočtové opatření 10/2017
Rozpočtové opatření č.9/2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017
Rozpočtové opatření č.7/2017
Rozpočtové opatření č.6/2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Rozpočtové opatření č.3/2017
Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
Oznámení o zahájení užívání veřejného prostranství
Odhlášení psa
Hlášení - poplatek ze psů
Oznámení ukončení ubytování
Oznámení o zahájení ubytování

Matrika

Cestovní doklady - změny od 1.1.2016
Občanské průkazy - změny účinné od 1.1.2016

Odbor životního prostředí

Termíny svozu bioodpadu v roce 2018

Oznámení

Program rozvoje města Horní Planá na období 2016 - 2022
Cestovní doklady - změny od 1.1.2016
Občanské průkazy - změny účinné od 1.1.2016
Daň z nemovitosti je možné platit prostřednictvím SIPO
Zásady pro prodej pozemků z vlastnictví Města Horní planá na stavbu RD

Podatelna

Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
Oznámení o konání veřejné akce

Projekty EU

DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PEO EVAKUACI A NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATEL OBCÍ (JPO III HORNÍ PLANÁ
Zlepšení podmínek výuky v Základní škole Horní Planá
Dvě nové cyklostezky jsou připraveny pro příští sezonu
Rekonstrukce kotelny Horní Planá
Slavností předání rekonstruovaných prostor Základní školy Horní Planá
Hornoplánská kotelna bude po přestavbě ekologičtější
Cyklostezky 1 a 2 stapa novinové články

Rada

RADA -březen 2018
RADA - únor 2018
RADA - leden 2018
RADA - prosinec 2017
RADA - listopad 2017
RADA - říjen 2017
RADA - září 2017
RADA - srpen 2017
RADA - červenec 2017
RADA - červen 2017
RADA - květen 2017
RADA - duben 2017
RADA - březen 2017
RADA - únor 2017
RADA - leden 2017
RADA - prosinec 2016
Rada - listopad 2016
Rada - říjen 2016
RADA - září 2016
RADA - srpen 2016
RADA - červenec 2016
RADA - červen 2016
RADA - květen 2016
RADA - duben 2016
RADA - březen 2016
RADA - únor 2016
RADA - prosinec 2015
RADA - leden 2016
RADA - listopad 2015
RADA - říjen 2015
RADA - září 2015
RADA - srpen 2015
RADA - červenec 2015
RADA - červen 2015
RADA - květen 2015
RADA - duben 2015
RADA - březen 2015
RADA - únor 2015
RADA - leden 2015
RADA - prosinec 2014
RADA - listopad 2014
Rada 2014
Rada 2011
Rada 2013
Rada 2012

Sociální odbor

dTest -nabídka bezplatného poradenství

Stavební úřad

Územní plán města Horní Planá ke stažení (46MB)
CETIN - vyjádření o existenci sítí
ČEVAK - informace pro možné odběratele
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod nebo studni
Žádost o odběr podzemních vod
Žádost o vydání územního souhlasu
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání regulačního plánu
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o UR o změně využití území
Žádost o UR o umístnění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku
Žádost o územně plánovací informaci - jednoduchá stavba
Žádost o územně plánovací informaci
Žádost o stavební povolení
Žádost o oveření dokumentace
Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby
Žádost o kolaudaci
Žádost o jmenování autorizovaným inspektorem
Rozsah a obsah projektové dokumentace
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provedení stavby
Rozsah a dokumentace skutečného provedení stavby
Rozsah a dokumentace bouracích prací
Rámcový obsah zkoušky autorizovaného inspektora
Protokol o zkoušce autorizovaného inspektora
Podnět k pořízení regulačního plánu
Oznámení změny v užívání stavby
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
Oznámení o užívání stavby
Ohlášení k provedení stavby
Ohlášení odstranění (stavby, terénních úprav, zařízení)
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku

Výběrové řízení

Veřejná zákázka

Vyhlášky města

Vyhláška 1/2017 - o nočním klidu
Výhláška - poplatky za odpady
O odpadech č. 1/2015
TRŽNÍ ŘÁD města Horní Planá
Obecně závazná vyhláška č.1/2012
Vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
Vyhláška o zajištění veřejného pořádku
Vyhláška o místních poplatcích
Řád veřejného pohřebiště
Vyhláška o pohybu psů
Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města

Zastupitelstvo

37. zasedání - 25.4.2018
36. zasedání ZM - 28.3.2018
35. zasedání ZM - 28.2.2018
34. zasedání ZM - 7.2.2018
33. zasedání - 20.12.2017
32. zasedání ZM - 29.11.2017
31. zasedání 25.10.2017
30. zasedání ZM - 20.9.2017
29. zasedání ZM - 9.8.2017
28. zasedání - 28.6.2017
27. zasedání - 27.5.2017
26. zasedání - 26.4.2017
25. zasedání - 29.3.2017
24. zasedání ZM - 22.2.2017
23.zasedání ZM - 25.1.2017
22. zasedání ZM - 21.12.2016
21. zasedání ZM - 30.11.2016
20. zasedání ZM - 26.10.2016
19. zasedání ZM - 21.9.2016
18. zasedání ZM - 29.6.2016
17. zasedání ZM - 25.5.2016
16. zasedání ZM - 27.4.2016
15. zasedání ZM - 30.3.2016
14. zasedání ZM - 24.2.2016
13.zasedání ZM - 27.1.2016
12.zasedání ZM. - 16.12.2015
11.zasedání ZM - 25.11.2015
10.zasedání ZM - 21.10.2015
9.zasedání ZM - 30.9.2015
8.zasedání ZM - 24.6.2015
7.zasedání ZM - 27.5.2015
6. zasedání ZM - 29.4.2015
5.zasedání ZM - 25.3.2015
4.zasedání - 25.2.2015
3.zasedání - 28.1.2015
2.zasedání - 17.12.2014
1.zasedání - 12.11.2014
37.zasedání - 10.09.2014
36.zasedání - 25.06.2014
35.zasedání - 28.05.2014
34.zasedání - 30.04.2014
33.zasedání -26.03.2014
32.zasedání - 26.02.2014
31.zasedání - 29.01.2014
30.zasedání - 18.12.2013
29.zasedání - 27.11.2013
28.zasedání - 30.10.2013
27.zasedání - 25.09.2013
35.zasedání - 28.05.2014
26.zasedání - 26.06.2013
25.zasedání - 05.06.2013
1.zasedání - 10.11.2010
2.zasedání - 15.12.2010
3.zasedání - 26.01.2011
4.zasedání - 23.02.2011
5.zasedání - 13.04.2011
6.zasedání - 25.05.2011
7.zasedání - 29.06.2011
8.zasedání - 27.09.2011
9.zasedání - 02.11.2011
10.zasedání - 14.12.2011
11.zasedání - 01.02.2012
12.zasedání - 29.02.2012
13.zasedání - 04.04.2012
14.zasedání - 09.05.2012
15.zasedání - 20.06.2012
16.zasedání - 18.07.2012
17.zasedání - 12.09.2012
18.zasedání - 31.10.2012
19.zasedání - 28.11.2012
20.zasedání - 19.12.2012
21.zasedání - 30.01.2013
22.zasedání - 20.02.2013
23.zasedání - 27.03.2013
24.zasedání - 24.04.2013


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení