Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Město Horní Planá -> Historie

Historie města Horní Planá

Znak města Horní PlanáPůvodní osadu založili v 1. polovině 14. století mniši z kláštera Zlatá Koruna. V roce 1349 povýšil Karel IV. Horní Planou na městys. V průběhu husitských válek se pak stala součástí českokrumlovského panství. Významný vliv na rozvoj města měla na počátku dobrá poloha při obchodní stezce z Čech do Rakouska, později pak výstavba Schwarzenberského plavebního kanálu a výstavba železnice.

Název města je poprvé zmiňován v listině zlatokorunského kláštera jako "Plan", v královské listině z roku 1349 pak jako "Plana", v nejstarším daňovém registru z roku 1445 jako "Plan oppidum", dále v roce 1493 jako "Miestečko Plané", na rozdíl od Plané u Budějovic. V daňovém svitku z roku 1653 je město uvedeno pod jménem "Oberplan". V různých listinách stojí psáno "Ober Plan", od roku 1918 německy "Oberplan" a česky pak Horní Planá.

Horní Planá již od 15. století užívá i městský znak – medvěda s rožmberskou růží v tlapách.

Pestrá a rozmanitá, stejně jako celá Šumava, je i Horní Planá a její okolí. Mezi historicky a architektonicky přitažlivými místy jednotlivých osad a obcí se můžete kochat pohledem na Lipenskou přehradu i krásná šumavská zákoutí .

Dominantou města je původně gotický kostel sv. Markéty (1374). Kostel byl později přestavěn v pseudogotickém stylu. Na kůru jsou ranně renesanční malby z doby kolem roku 1520 a unikátní varhany krnovské firmy J. Klosse. Zajímavá je kostelní věž, která měla v minulosti zřejmě obranný charakter .

Na vrcholu Dobrá Voda se v lesoparku na starém poutním místě nachází barokní kaple Panny Marie Bolestné s klasicistními varhanami varhanáře J. Breinbauera.

Památky v Horní Plané

Významní rodáci a občané Horní Plané

 

 


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení