Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Informace pro návštěvníky města -> Rodný dům Adalberta Stiftera

Památník - rodný dům Adalberta Stiftera

Pobočka Regionálního muzea v Českém Krumlově (www.museum-krumlov.eu)

Adresa: Palackého 21 (mapa)
382 26 Horní Planá 
Tel./Fax: 380 738 473
stifter@horniplana.cz

Rodný dům Adalberta Stiftera č. 21 pochází ze 17. století.
Stifterův rod zde žil od doby kolem r. 1660. Majitelé domu   hospodařili na svém statku, ale hlavně se živili jako tkalci, pláteníci a obchodníci se lnem a přízí. Do začátku 19. století se v domě vystřídalo šest generací Stifterova rodu.

Adalbert Stifter byl prvním příslušníkem sedmé generace. Narodil se zde 23. října 1805 novomanželům Johannovi a Magdaleně, rozené Friepesové. Rodina se v dalších letech rozrostla o další čtyři děti.

Adalbert v rodném domě prožil bezstarostné dětství. Vzpomínky na tato šťastná léta se mnohokrát intenzivně promítly do jeho pozdější literární tvorby. Harmonické období dětství však skončilo ve dvanácti letech chlapcova věku. Otec zahynul v roce 1817 při neštěstí na obchodní cestě. Adalbert se krátce na to s rodným domem rozloučil. V roce 1818 odešel na doporučení svého učitele studovat, ale na svůj domov a na Šumavu však nikdy nezapomněl. Po celý život se sem vracel. Jeho další život se rozdělil na období studia na gymnáziu v Kremsmünsteru, na období studia a prvních pracovních zkušeností ve Vídni a na rozsáhlé a tvůrčí období v Linci, kde mimo jiné působil ve funkci zemského školního rady pro obecné školy hornorakouské. Rodné město navštívil naposledy na podzim roku 1867, tedy několik měsíců před svou smrtí.

Do konce roku 1904 dům zůstal ve vlastnictví členů Stifterovy rodiny. V roce 1910 jej zakoupila obec Horní Planá. V roce  1934 vyhořel a krátce po požáru byly zahájeny práce na jeho rekonstrukci. Po uvedení do původní podoby sloužil jako obecní knihovna a byt.

Od roku 1956 začaly přípravy na zřízení muzejního památníku. V čele tohoto úsilí stáli PhDr. Hugo Rokyta, pracovník státní památkové péče v Praze a Jan Huleš, ředitel českokrumlovského muzea. Památník Adalberta Stiftera byl v jeho rodném domě slavnostně otevřen 23. října 1960.
Dr. Hugo Rokyta k tomu napsal: "… památník mezinárodního významu slouží ke sblížení národů a kulturních styků s cizinou."

V průběhu dalších let byla memoriální výstava několikrát rozšiřována a měněna. Současná dvojjazyčná expozice „ Adalbert Stifter a rodný kraj“ vznikla v roce 2005.

V památníku jsou také pořádány sezónní výstavy, kulturní a společenské akce. Od roku 1960 do roku 2006 sem zavítalo přes 270 tisíc návštěvníků.

Majitelem domu je Město Horní Planá, které se stará o jeho údržbu a opravy. Muzejní památník s expozicí a výstavami spravuje a provozuje Regionální muzeum v Českém Krumlově jako svou pobočku.  

V SOUČASNÉ DOBĚ JE OBJEKT VYUŽÍVÁN TAKTO:

Stála expozice "Adalbert Stifter a rodný kraj"

Obsahovým těžištěm obnovené, nově uspořádané a rozšířené stálé výstavy v rodném domě A. Stiftera je jeho rodiště – Horní Planá a jižní Šumava.

V kulturně-historické části se návštěvník seznámí prostřednictvím dokumentů, fotografií a četných citátů s dějinami objektu rodného domu, města a památných míst v okolí. Životopisná část se věnuje Stifterovu rodu, blízkým osobám a událostem, které měly zásadní vliv na formování jeho osobnosti i díla. 

Vnitřní svět Stifterových úvah a pocitů na jeho životních zastávkách z období let 1805 - 1868 (Horní Planá, Kremsmünster, Vídeň a Linec) přibližují vybrané pasáže z jeho literárního díla a korespondence. Zvýšená pozornost je věnována i dalším oborům, v nichž Stifter působil (mj. malířství, pedagogika a ochrana kulturních památek).

Působivou a přívětivou atmosféru domku doplňují vystavené autentické památky na Stiftera a jeho blízké i předměty, které přibližují hornoplánské obydlí 19.století. Ze zajímavých exponátů zaujmou například - olejomalba Horní Plané, kterou namaloval A.Stifter v roce 1823, ukázky rukopisů, jeho psací stůl, malířské štafle, čestný kord dvorního rady, cylindr s cestovním pouzdrem, jinošský portrét A.Stiftera, kamenný epitaf jeho matky, olejomalba od malíře Josefa Vyleťala Dětství a mládí Adalberta Stiftera, obraz rodného domu od malíře Wilhelma Fischera z roku 1923, či krásná kachlová kamna ve velké světnici a řada dalších.

Díky zvláštní dotaci Jihočeského kraje se v letech 2003 - 2005 podařilo významně obohatit sbírky muzea, a tím i stálou expozici, o velké množství cenných, starších i nových, vydání Stifterových knih.

Z finančních prostředků dotace byly pořízeny i nové vitríny a výstavní panely. Díky příspěvku Země Horní Rakousy byly v roce 2005 nově rekonstruovány i výstavní místnosti v podkroví. Úpravy a opravy objektu průběžně zajišťuje Město Horní Planá. 

Expozice je kompletně dvojjazyčná (CZ - NJ). Rok instalace: 2005.

Program výstav v roce 2018

Když ještě len velkou cenu měl…“

Len na Šumavě a Hornoplánsku

Výstava o pěstování, zpracování a významu lnu v životě člověka a lidových zvycích.

do 31. května 2018


Adalbert Stifter v ilustracích

od 9. června 2018


Ze břehů staré Vltavy

Příběhy řeky, krajiny a lidí

Výstava o zatopeném údolí Vltavy vodami Lipenské přehradní nádrže.

Program akcí v roce 2018

13. února

Masopustní úterý


9. června

Muzejní noc

Zahájení výstavy Adalbert Stifter v překladech


Červenec – srpen

Letní řemeslné dílny


Červen – září

Vlastivědné vycházky


Říjen – listopad

Přástky u Stifterů“


Listopad – prosinec

Dílny pro školy


11. listopadu
Svatomartinská slavnost


1. prosince
Adventní lidový jarmarkNabídka služeb a informací

Detašovaná badatelna s příruční knihovnou poskytuje dílčí služby:

Otevírací doba

1. 4. - 30. 9.
úterý - neděle: 10 - 12,30 / 13,30 - 18 hodin
zavírací den: pondělí

1. 10. - 31. 10.
úterý - neděle: 9 - 12 / 12,30 - 16 hodin
zavírací den: pondělí

1. 11. - 15. 12.
úterý - sobota: 9 - 12 / 12,30 - 16 hodin
zavírací dny: neděle a pondělí

16. 12. – 31. 3.
zavřeno - technická přestávka


Ceník vstupného a přehled slev

Vstupné jednotlivci bez výkladu a skupiny nad 5 osob s výkladem:
dospělí
50,-
slevy
25,-
Vstupné skupiny nad 5 osob bez výkladu:
dospělí
40,-
slevy v těchto skupinách
20,-
Vstupné rodiny (max. 4 osoby) bez výkladu:
100,-
Přehled slev:
Základní slevy
děti od 6 do 15 let, studenti, držitelé ZTP, důchodci tuzemci
25,-
děti do 6 let
0,-
Muzejní kruh Regionálního muzea v Č.Krumlově:
jednotlivci s průkazkou
0,-
školní výpravy s průkazkou (Kč/os.)
10,-
pedagogický doprovod a průvodci s průkazkou
0,-
cestovní agentury, firmy a další
výpravy s průkazkou
25,-
děti od 6 do 15 let, studenti, ZTP a důchodci tuzemci v těchto výpravách
10,-
AMG - Asociace muzeí a galerií Čech, Moravy a Slezska + smluvní partneři AMG
25,-
jednotlivci s průkazkou
0,-
ICOM - Mezinárodní výbor muzeí
jednotlivci s kartou, instituce s kartou
0,-
Karta mládeže EURO 26
jednotlivci s kartou
25,-
Karta EUROBEDS
jednotlivci s kartou
25,-
Mezinárodní identifikační karty ITIC, ISIC, GO 25
jednotlivci s kartou
25,-
KPVU - Spolek přátel výtvarného umění
jednotlivci s průkazkou
25,-
ARS VIVA - Cesty za uměním
výpravy s průvodcem
25,-
Zelená karta ČSOP
Členové ČSOP a mladých ochránců přírody MOP
25,-
Předplatitelé Dějiny a současnost
25,-
Karta CZ Tourist Card
25,-
Novináři
jednotlivci s novinářským průkazem
0,-

 

 

 


 


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení