Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Městský úřad -> Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Nově vybudovaný sběrný dvůr města Horní Planá se nachází v ulici V domkách (areál HSO).
Provozovatelem sběrného dvoru je firma ASA České Budějovice, s.r.o., v této provozní době:

středa, čtvrtek :        14:00 – 19:00 hod.
pátek :                       11:00 – 19:00 hod. (12:00 - 12:30 polední pauza)
sobota :                     08:00 – 16:00 hod.
(12:00 - 12:30 polední pauza)

odpovědný vedoucí zařízení - p. Jiří Novotný (mob. 602 192 707)
obsluha sběrného dvora - p. Karel Matějka (mob. 607 294 831)
informace - p. Jaroslava Řezáčová (tel. 380 735 800, mob. 602 351 867)
Zobrazit na mapě

Fyzické osoby s trvalým pobytem v Horní Plané a fyzické osoby, které vlastní stavbu k individuální rekreaci ve správním obvodu města Horní Planá, mohou po předložení občanského průkazu ve sběrném dvoře předat odpady zdarma. 

Podnikatelé mohou své odpady ve sběrném dvoře předat pouze za úplatu po předchozí dohodě s provozovatelem, firmou A.S.A. České Budějovice, s.r.o..

Ve sběrném dvoře budou sbírány tyto odpady :
objemný odpad, plasty, papír a lepenka, sklo, textilní materiály, kovy, dřevo, veškeré elektrozařízení (velké a malé domácí spotřebiče, elektrické a elektronické nástroje, osvětlovací zařízení, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (rádia, TV, počítače včetně monitorů), hračky a vybavení pro volný čas a sporty, baterie a akumulátory, oleje a tuky, barvy, ostatní chemikálie, pneumatiky, drobný stavební odpad do objemu 1 m3/měsíc a také směsný komunální odpad, papír a lepenka, plasty, sklo a další dle provozního řádu.

Žádáme občany, aby neodkládali odpad patřící do sběrného dvoru u kontejnerů na komunální odpad a separaci a ke sběrně druhotných surovin na Výsluní, ale odevzdali jej v provozní době ve sběrném dvoře.


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení