Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Kultura, sport, volný čas -> Spolky, sport, volný čas

Spolkový život, sport

TJ SMRČINA - KOPANÁ

Předseda oddílu p. ing.Vilém Rada
Oddíl kopané má celkem 7 družstev – 
3 žákovská („A“,“B“,přípravka)
1 dorostenecké
3 dospělých ( „A“, „B“, staří páni)

Žáci hrají svá mistrovská utkání v rámci okresu Český Krumlov, dorost a muži „A“ hrají I.A třídu Jihočeského kraje, muži „B“ hrají okresní přebor Českokrumlovska, staří páni hrají přátelská utkání.

TJ SMRČINA - VOLEJBALOVÝ ODDÍL

Předseda oddílu p.Stanislav Kastenmajer

M u ž i :
Pod TJ Smrčina Horní Planá oddíl existuje od 70.let 20. století. Od založení až do současnosti se oddíl zúčastňuje okresních a krajských soutěží. V sezoně 2002-2003 se oddíl umístil v okresním přeboru Českokrumlovska na 3. místě. V současné době dochází na trénink do sportovní haly v H.Plané až 12 hráčů. Trenuje se každé pondělí od 18 do 20 hodin pokud se nehraje utkání. Další možnost treninku je ve středu od 20 do 22 hodin. Mimo mistrovskou soutěž se oddíl zúčastňuje různých turnajů (Volary, Kájov, Č.Krumlov) a tradičně 2 turnaje do roka organizuje v H.Plané. Oddíl má dlouhodobé problémy s náborem nových mladých hráčů a proto všichni ,zejména ti mladí, kteří mají zájem se tomuto sportu věnovat jsou vítáni.

Ž e n y: 
Oddíl žen vznikl v 80. letech 20. století . Pravidelně se zúčastňoval Českokrumlovských soutěží. Od roku 2003 pro nedostatek hráček ze soutěže odstoupily. V současné době docházejí na trénink do sportovní haly v úterý a v pátek od 20 do 22 hodin. Problém mladých hráček je stejný jako u mužů. 

TJ SMRČINA - TENIS

Tenisové kurty Horní Planá
vrchota.pavel@seznam.cz
kurty-horni-plana.ic.cz
+420 739 018 284


SPOLKY A SDRUŽENÍ

Spolek pro obnovu a rozvoj Stifterova parku na Dobré Vodě

Spolek pro obnovu a rozvoj Stifterova parku na Dobré Vodě byl založen a zaregistrován jako občanské sdružení v roce 2001.Zabývá se obnovou, udržováním a rozvojem Stifterova parku na Dobré Vodě v Horní Plané. 

Spolek pro obnovu a rozvoj Stifterova parku na Dobré Vodě
Palackého ul. 21
382 26 Horní Planá
Tel.: 380 738 473

E-mail: stifterpark@seznam.cz

Sbor dobrovolných hasičů Horní Planá

Městská organizace rybářů

Stránky najdete na adrese: www.mocrshp.websnadno.cz

Žabičky Horní Planá, o. s.

Občanské sdružení Žabičky Horní Planá vzniklo v roce 2013 a navazuje na dlouholetou činnost sdružení Pionýra. Žabičky mají celkem 15 dospělých a 37 dětských členů.

Cílem Žabiček je smysluplné naplnění volného času dětí, mládeže a dospělých v Horní Plané. Každou středu se konají schůzky, při nichž se děti kreativně a sportovně rozvíjí. Jednou v měsíci pořádají Žabičky víkendovou akci, o prázdninách také letní a zimní tábory, před Vánoci besídku „u nor“. Žabičky organizují Pochod Za puchejřem. Podílejí se tak na kulturním životě Města Horní Planá.

Kontakt:

M. Moravcová 733760494

Občanské sdružení Olšina

Občanské sdružení Olšina, o.s., bylo ustaveno a zaregistrováno u MV, v září roku 2007. Je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením občanů, k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.

Kontakt: Občanské sdružení Olšina, o.s.
Olšina 30
382 26 Horní Planá
www.olsina-os.cz 
e-mail:   veronikakittlova@post.cz

Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek

Sídlo: Palackého 21, Horní Planá
Byl založen ustavující schůzí dne 28. ledna 2009 a následně zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR 24. února 2009.
Spolek sdružuje zájemce o regionální a místní historii, vlastivědu a národopis.

Ve svém záhlaví nese jméno hornoplánského rodáka, významného národopisce Šumavy a spoluzakladatele někdejšího Šumavského muzea v Horní Plané.

e-mail: jungbaueruv.spolek@seznam.cz

Musica Viva

http://musica-viva-hp.webnode.cz/


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení